Home > Royalty > Thailand > ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงเปิด ‘งานกาชาด 2565’ พระราชทานผักดองวังสระปทุมแก่ผู้ชนะประมูล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิด งานกาชาด ประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด ‘๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย’ โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด เฝ้า ฯ รับเสด็จ

งานกาชาด 2565
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ นายเตช บุนนาค เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานกาชาด 2565
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ นายเตช บุนนาค เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาด, ผู้ชนะการประกวดกุลบุตร กุลธิดากาชาด และผู้ให้การสนับสนุนจัดงาน จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “๖๖ ปี พระเมตตาราชการุณย์” จำลองพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยที่บ้านเขาล้าน จ.ตราด เพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรม และหลักการกาชาดสากล

งานกาชาด 2565
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “งานกาชาด ประจำปี 2565”
งานกาชาด 2565
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แบบออนไลน์
งานกาชาด 2565
ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร

ต่อมา ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “งานกาชาด ประจำปี 2565” ก่อนประทับรถไฟฟ้าไปยังบริเวณโซนเฉลิมพระเกียรติ ทรงลงพระนามาภิไธยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แบบออนไลน์ แล้วเสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นจำปีสิรินธรจำนวน 1 ต้น

กรมสมเด็จพระเทพฯ
กรมสมเด็จพระเทพฯ

จากนั้น เสด็จฯ ทรงเยี่ยมร้านค้า อาทิ ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย, ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ร้านมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการทหารพันธุ์ดี, ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย และทอดพระเนตรการประมูลผักดอง วังสระปทุมพระราชทาน ในการนี้ ทรงป้อนนมแพะในโครงการทหารพันธุ์ดี และพระราชทานผักดองวังสระปทุมแก่ผู้ชนะประมูล แล้วเสด็จฯ ไปประทับรถไฟฟ้า ทอดพระเนตรร้านค้าต่าง ๆ ในโซนร้านโครงการส่วนพระองค์, โซนหน่วยงานด้านความมั่นคง รักษาความปลอดภัย และสมาคมแม่บ้าน, โซนส่วนราชการ และโซนสถาบันการศึกษา เมื่อถึงเวลาอันสมควร จึงเสด็จฯ กลับ

กรมสมเด็จพระเทพฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงป้อนนมแพะในโครงการทหารพันธุ์ดี
กรมสมเด็จพระเทพฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผักดองวังสระปทุมแก่ผู้ชนะประมูล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2565 เป็นพระราชกรณียกิจแรก หลังจากคณะแพทย์ถวายการรักษาภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหทัยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ กลับไปประทับพักฟื้นพระวรกายต่อ ณ วังสระประทุม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จบริเวณงานด้วยพระพักตร์แจ่มใส ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น.

กรมสมเด็จพระเทพฯ
กรมสมเด็จพระเทพฯ
กรมสมเด็จพระเทพฯ
กรมสมเด็จพระเทพฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จบริเวณงาน

สำหรับ งานกาชาด 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 รวม 11 วัน 11 คืน ในรูปแบบ Hybrid Event ผสมผสานระหว่าง Onground ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00–22.00 น. วันสุดท้ายปิดงานเวลา 23.00 น. และตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.งานกาชาด.com หรือ www.redcrossfair.com

โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม ภาคเอกชน มาร่วมประกวดร้านงานกาชาด ออกบูธแสดงนิทรรศการ, จำหน่ายสินค้า, จัดกิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัล, จัดการแสดงบนเวที, จำหน่ายสลากกาชาด, พยากรณ์ดวงชะตา, โซนสวนสนุกมีเครื่องเล่นหลากหลาย, บ้านผีสิง และหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย รวมถึงเปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. รับบริจาคดวงตาอวัยวะ จำหน่ายยาจุฬาโอสถที่บูธแสดงกิจกรรมสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ, การปลูกต้นไม้ออนไลน์, การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Commerce, แต่ง Avatar, ชมมินิคอนเสิร์ตรูปแบบ 360 องศา, Game center และ Event passport, ลุ้นทองคำ, การตรวจดวงชะตาพยากรณ์ออนไลน์ และการบริจาคเงินให้กับสภากาชาดไทยเพื่อดำเนินภารกิจช่วยเหลือประชาชน.

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.