Home > Royalty > Thailand > ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ทรงเปิดตัว THAI TEXTILES TREND BOOK A/W 2022-23

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในงานเปิดตัวหนังสือ ‘THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023’ และงานเสวนาวิชาการ ‘การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล’ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยให้มีความทันสมัย สร้างรายได้ต่อยอดให้แก่ชุมชน กลุ่มทอผ้า และผู้ประกอบการด้านผ้าไทย อีกทั้งเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยแก่วงการผ้าไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการ ‘แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย’ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกนำเสนอแฟชั่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดย 12 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์แถวหน้าระดับประเทศ ที่นำผ้าทอมือจากชุมชนต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นตามเทรนด์บุ๊กเล่มนี้ มาตัดเย็บเป็นชุดสวยภายใต้กลุ่มโทนสีในทิศทางต่างๆ ได้แก่ SIRIVANNAVARI BANGKOK, ARCHIVE026, ASAVA, EK THONGPRASERT, KLOSET, RENIM PROJECT, ISSUE, T AND T, THEATRE, VICKTEERUT, VINNPATARARIN และ WISHARAWISH

ส่วนที่ 2 จัดแสดงแฟชั่นรองเท้า กระเป๋า และเครื่องประดับคอลเลกชั่นใหม่ทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศที่ออกแบบอย่างมีสไตล์ โดยอิงเฉดสีที่สอดคล้องกับเทรนด์บุ๊กเล่มล่าสุดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ต้องการมิกซ์แอนด์แมทช์แฟชั่น และส่วนที่ 3 จัดแสดงผ้าทอมือและย้อมสีธรรมชาติจากชุมชนต่างๆ จำนวน 30 ชิ้น ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวินเทอร์คอลเลกชั่นตามเทรนด์บุ๊กเล่มล่าสุด จำแนกตามวัสดุ เส้นใย และความหนาของเนื้อผ้าผ่านเทคนิคต่างๆ ได้แก่ ยกดอก ขิด จก ปัก มัดหมี่ เกาะหรือล้วง และ แพตช์เวิร์ก หรือการนำชิ้นผ้าหลากสีมาเย็บต่อเข้าด้วยกัน

จากนั้น ทรงร่วมการเสวนาวิชาการ Symposium หัวข้อ ‘การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล‘ เกี่ยวกับเทรนด์บุ๊กของปีนี้ซึ่งนำเสนอเทรนด์ฤดูหนาว 2022 – 2023 ภายใต้แนวคิด ‘Circular Thai’ อันได้แรงบันดาลใจจากสินค้าแฟชั่นหมุนเวียนที่ใส่ใจตั้งแต่กรรมวิธีการผลิต การบริโภค การทิ้ง และการนำกลับมาใช้ คำนึงถึงคุณค่าและการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นเทรนด์สีที่มาจากการย้อมสีธรรมชาติโดยมี ‘สีคราม’ เป็นหัวใจหลัก แบ่งกลุ่มสี วัสดุ ลวดลาย และรายละเอียดต่าง ๆ ออกเป็น 6 กลุ่มตามไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันและเหมาะสมกับฤดูกาล เช่น เทคนิคแพตช์เวิร์ก และด้นมือ ที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่น ขณะที่ผ้าทอจากภูมิปัญญาไทยในฤดูกาลนี้ ได้แก่ ผ้าไหมอีรี่ ผ้าทอขนแกะ ผ้าทอไหมลืบ ผ้าใยดาหลา ผ้าฝ้ายเข็นมือ ผ้านวม และผ้าทอสร้างสรรค์

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นบรรณาธิการหนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023 ด้วยพระองค์เอง และทรงมีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือตั้งแต่การพระราชทานแนวคิด จนถึงการเลือกภาพประกอบด้วยพระองค์เอง ซึ่งภายในงานทรงมีพระดำรัสถึงการจัดทำหนังสือใจความตอนหนึ่งว่า

“วัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือเล่มนี้มีอยู่ 3 ประการ อย่างแรก ข้าพเจ้าไม่อยากให้ทุกท่านลืมพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ซึ่งหากพระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จฯ เยือนภาคเหนือเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อทรงงานที่ช่วยเหลือชาวไทยภูเขา โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมงานหัตถกรรมและศิลปาชีพในภาคเหนือ ทรงเป็นไอคอนิกที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง

“อย่างที่สอง อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และปัญหาที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทรนด์บุ๊กเล่มนี้จึงให้ความสำคัญกับการรักษาต้นทุนทางธรรมชาติ เราใช้เขาเราต้องปลูกเขาด้วย ใช้วัตถุดิบที่คุ้นเคยที่สุดคือ Zero Waste ตัดผ้าอย่างไรให้เหลือเศษให้น้อยที่สุด เพราะทุกอย่างคือต้นทุน ตลอดจนลดการเกิดของเสียและการกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การย้อมสีธรรมชาติ การปลูกทดแทน และการปั่นฝ้ายในครัวเรือน เป็นต้น สุดท้ายคือการต่อยอดภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติของไทย ด้วยการนำวัตถุดิบที่ได้จากพืชพรรณในท้องถิ่นต่าง ๆ มาผสมผสานจนเกิดเป็นสีใหม่ ๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้กับแพนโทนในระดับสากล”

THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือแบบ e-book ได้ทาง http://www.culture.go.th หรือติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โทร. 02-224-0013 ต่อ 4305 และ 4319 – 4321 ในวันและเวลาราชการ และสามารถเข้าชมนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทย และการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ได้ระหว่างวันท่ี 21 – 23 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ช้ัน 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.