Home > Royalty > International > รวมไฮไลต์ ‘แคเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์’ เสด็จเยือนเดนมาร์ก

นับเป็นอีกหนึ่งหมายกำหนดการของ ‘แคเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์’ ที่หลายคนเฝ้าติดตามไม่น้อย สำหรับการเสด็จเยือนกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีพระประสงค์หลักเพื่อทอดพระเนตร และศึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศเดนมาร์ก ประเทศที่มีความเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยมากที่สุดของโลก สืบเนื่องจาก ‘ดัชเชสเคต’ ทรงเปิดตัวศูนย์มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเด็กปฐมวัย (Royal Foundation Centre for Early Childhood) ในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่าง 2 ราชวงศ์ ซึ่งปี 2565 นี้นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ของทั้งราชวงศ์อังกฤษและเดนมาร์กคือ สมเด็จพะราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอร์ที่ 2 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

‘ดัชเชสเคต’ (Duchess Kate)

ฉลองพระองค์สีแดงสื่อถึงธงชาติเดนมาร์ก

ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์เสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงโคเปนเฮเก้น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำเดนมาร์กเฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ ดัชเชสฉลองพระองค์เบลเซอร์สีแดงจากแบรนด์ซาร่า ซึ่งเป็นสีที่สื่อถึงธงชาติเดนมาร์ก จับคู่กับฉลองพระองค์ครอปสีขาว และพระสนับเพลาขายาวสีดำ จากนั้นดัชเชสเคตได้เสด็จยังโครงการต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพจิตของทารกควบคู่ไปกับสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงการนำพลังธรรมชาติ ความสัมพันธ์ และการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มามีส่วนร่วมในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต

‘ดัชเชสเคต’ (Duchess Kate)

ทรงสวมจิตวิญญาณเด็กผ่านการเล่นสไลเดอร์

หนึ่งในหมายกำหนดการของวันแรกคือการเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการ Understanding Your Baby ที่พิพิธภัณฑ์เด็ก ในเฟรเดอริกส์เบิร์ก ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ปกครองที่ผ่านการฝึกอบรมของโครงการฯ ซึ่งมีโปรแกรมการเลี้ยงเด็กที่เป็นสากล โดยก่อนที่จะเข้าสู่การอบรมจะมีการทดสอบสภาวะทางอารมณ์ของเด็ก ผ่านเครื่องมือที่ใช้กันในระดับประเทศ เพื่อชี้วัดว่าทารกคนไหนมีปัจจัยเสี่ยงต่อการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ จากนั้นทรงเยี่ยมชม Lego Foundation PlayLab โดยพระองค์ตัดสินใจใช้สไลเดอร์แทนการใช้บันได จนเกิดเป็นภาพสร้างรอยยิ้มให้กับหลาย ๆ คน โดยหลังออกจากสไลเดอร์ทรงมีรับสั่งความว่า “ด้วยจิตวิญญาณของที่ฉันอยู่นี่ ฉันต้องทำมัน” (In the spirit of where I am, I had to do it)

‘ดัชเชสเคต’

กิจกรรมกลางแจ้งกับเด็ก ๆ

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่สองของการเสด็จเยือนประเทศเดนมาร์ก ดัชเชสเดตทรงร่วมกิจกรรมกลางแจ้งกับเด็ก ๆ ที่โรงเรียน Forest Kindergarten ซึ่งมีแนวคิดการสอนให้เด็กมีการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์มากกว่าทักษะทางวิชาการ ตรงกับพระดำริของดัชเชสที่มักส่งเสริมให้พระโอรสและพระธิดาทั้ง 3 พระองค์ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ โอกาสนี้จึงทรงร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ อย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นการผ่าฟืน การเดินป่า รวมถึงกิจกรรมผ่อนคลายรอบกองไฟ

เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีนาถและมกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์ก

ต่อมา สมเด็จพระราชินีนาถมาเกรธอร์ที่ 2 และมกุฎราชกุมารีแมรี่ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดัชเชสเคต เข้าเฝ้าฯ ณ พระราชวังคริสเตียน โดยสมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเธอร์ที่ 2 เคยเสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าชายวิลเลี่ยม ดยุคแห่งเคมบริดจ์ และดัชเชสเคตในเดือนเมษายน 2011 ในปีเดียวกัน ดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ได้เสด็จเยือนประเทศเดนมาร์ก โดยมีมกุฎราชกุมารเฟรเดอริก และมกุฎราชกุมารีแมรี่ทรงต้อนรับ นอกจากนี้มกุฎราชกุมารและมกุราชกุมารีแห่งเดนมาร์กยังเคยเสด็จฯ ไปทรงร่วมงานรอยัล แอสคอต ที่สหราชอาณาจักรในปี 2016 อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าดัชเชสเคตทรงมีสัมพันธไมตรีที่ดีกับราชวงศ์เดนมาร์กมาโดยตลอด

‘ดัชเชสเคต’ (Duchess Kate)

พระสิริโฉมสุดงดงามของมกุฎราชกุมารีแมรี่และดัชเชสเคต

หลังจากเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเธอร์ที่ 2 มกุฎราชกุมารีแมรี่และดัชเชสเคต ทรงพระดำเนินจากพระราชวังคริสเตียนไปยังพระตำหนักของมกุฎราชกุมารเฟรเดอริกและมกุฎราชกุมารีแมรี่ เพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวันเป็นการส่วนพระองค์ โดยระหว่างทรงพระดำเนินทั้งสองพระองค์ได้โบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ จนเกิดเป็นภาพที่สร้างความปลื้มปีติให้แก่คนทั่วโลก นอกจากพระอัธยาศัยที่ไม่ถือพระองค์ มกุฎราชกุมารีแมรี่และดัชเชสเคตยังทรงเป็นต้นแบบในเรื่องความสวยและการแต่งกายที่ดูดีอยู่เสมอ และครั้งพระสิริโฉมของทั้งสองพระองค์ก็ยังสร้างความประทับใจให้แฟน ๆ ทั่วโลกเช่นเคย โดยดัชเชสฉลองพระองค์โค้ทเข้ารูปผ้าแคชเมียร์และขนสัตว์สีเทา ขณะที่มกุฎราชกุมารีแมรี่ฉลองพระองค์เดรสขอเต่าสีดำกับโค้ทสีขาว

‘ดัชเชสเคต’ (Duchess Kate)

ต่อมา มกุฎราชกุมารีแมรี่และ ‘ดัชเชสเคต’ เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ Danner Crisis Center ศูนย์พักพิงสตรีและเด็กที่ได้รับความรุนแรงจากคนในครอบครัว ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแมรี่ (Mary Foundation)  โดยทันทีที่แม่และเด็กมาถึงศูนย์ฯ จะได้รับกระเป๋าเป้จำนวน 1 ใบที่บรรจุทั้งของใช้จำเป็นและสิ่งของในการเยียวยาสภาพจิตใจของแม่และเด็ก ในการนี้ ดัชเชสเคตทรงร่วมอภิปรายและฟังการดำเนินของศูนย์พักพิงเรียนวิธีการเปิดใจและสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ เป็นการปิดท้ายการเสด็จเยือนกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ในครั้งนี้

Courtesy Photo Twitter Duke and Duchess of Cambridge/ Facebook The Royal Family, Det danske kongehus

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.