Home > Royalty > International > พระบรมรูปแรก ‘ควีนเอลิซาเบธที่ 2’ งดงามสมพระเกียรติบนอาสนวิหาร ‘ยอร์ก มินสเตอร์’

ในการเสด็จฯ เยือนมณฑลยอร์กเชียร์วันที่สอง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2022 ซึ่งครบรอบ 3 เดือนที่ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และ สมเด็จพระราชินีคามิลล่า ได้เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีทางศาสนากับข้าราชการระดับสูง และชาวยอร์ก ณ อาสนวิหารยอร์ก มินสเตอร์ (York Minster) ในการนี้ ทรงปลดผ้าคลุม พระบรมรูปควีนเอลิซาเบธที่ 2 ที่ประดิษฐานบนช่องกำแพงด้านหน้าอาสนวิหาร ถือเป็น พระบรมรูปแรก ของ ควีนเอลิซาเบธที่ 2 หลังการสวรรคต

พระบรมรูปแรก ควีนเอลิซาเบธที่ 2
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และ สมเด็จพระราชินีคามิลล่า ในการเสด็จฯ เยือนมณฑลยอร์กเชียร์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พศจิกายน 2022

พระบรมรูปแรกของควีนอลิซาเบธที่ 2 ณ อาสนวิหารยอร์ก มินสเตอร์ มีความสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว หรือราว 2 เมตร ได้รับการออกแบบ และจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส Platinum Jubilee (แพลทินัม ยูบิลี) หรือการฉลองครองราชย์ครบ 70 ปี ของควีนเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อเดือนมิถุนายน 2022 (อ่านเพิ่มเติม: ‘ควีนเอลิซาเบธ’ ทอดพระเนตรพระราชพิธี Trooping the Colour 2022)

จัดสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา หรือเพียงหนึ่งเดือนก่อนที่ควีนเอลิซาเบธจะเสด็จสวรรคต พระบรมรูปถูกออกแบบและจัดสร้างขึ้นด้วยวิธีการแกะสลักแบบดั้งเดิมจากหิน Lepine หรือหินปูนจากฝรั่งเศสซึ่งมักถูกนำมาใช้ในการบูรณะอาสนวิหารในยุคกลาง

พระบรมรูปแรก ควีนเอลิซาเบธที่ 2
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ขณะทรงร่วมพิธีทางศาสนากับข้าราชการระดับสูง และชาวเมืองยอร์ก

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ฉลองพระองค์คลุมยาว อันเป็นองค์ประกอบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์การ์เตอร์ (อ่านเพิ่มเติม: ‘ดัชเชสคามิลล่า’ ร่วมขบวนสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์การ์เตอร์ครั้งแรกในพระราชพิธี Garter Day) และมงกุฎพระเจ้าจอร์จที่ 4 มงกุฎที่ใช้ทรงขณะเสด็จฯ ในการรัฐพิธีต่าง ๆ ประทับยืนอย่างสง่างามสมพระเกียรติ พร้อมด้วย คทา และลูกโลกประดับกางเขน (Orb หรือ globus cruciger) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งสหราชอาณาจักร น้ำหนักรวมราว 2 ตัน ประดิษฐานบนช่องกำแพงด้านหน้าฝั่งตะวันตกของอาสนวิหาร

พระบรมรูปแรก ควีนเอลิซาเบธที่ 2
พระบรมรูปแรก ควีนเอลิซาเบธที่ 2 หลังการสวรรคต ประดิษฐาน ณ กำแพงด้านหน้าฝั่งตะวันตก อาสนวิหารยอร์ก มินสเตอร์

ริชาร์ด บอสสันส์ (Richard Bossons) ช่างสลักหินและผู้ออกแบบพระบรมรูป เผยว่า “การออกแบบพระบรมรูปควีนเอลิซาเบธที่ 2 มีความท้าทายหลายประการ อย่างแรกและเป็นข้อที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้ด้านหน้าอาสนวิหารยุคกลางที่มีความงดงามอยู่แล้ว ดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น พระบรมรูปต้องมีความกลมกลืนไปกับอาสนวิหาร ทว่าต้องมีท่วงท่าที่เหมาะสมและสะท้อนถึงบทบาทของสมเด็จพระราชินีนาถ ในฐานะทรงเป็นพระประมุขของคริสตจักรและรัฐ”

“พระบรมรูปประกอบด้วยเครื่องราชกกุธภัณฑ์อย่างคทา และลูกโลกประดับกางเขน ขณะที่สายพระเนตรทอดยาวไปทั่วจตุรัส พระองค์ประทับยืนอย่างเด็ดเดี่ยวและสง่างาม เฝ้าทอดพระเนตรคริสตศาสนิกชนและผู้มาเยือนอาสนวิหารแห่งนี้”

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และ สมเด็จพระราชินีคามิลล่า เสด็จฯ เยือนมณฑลยอร์กเชียร์ เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อทรงเยี่ยมเยือนและทอดพระเนตรวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนเกษตรกรรม และผู้ที่ประกอบกิจการด้านอาหาร ตลอดจนผู้ริเริ่มวัฒนธรรมและธุรกิจท้องถิ่น หลังจากทรงเปิดพระบรมรูปควีนเอลิซาเบธที่ 2 ยังเสด็จฯ เยือนเมือง Doncaster หนึ่งใน 8 เมืองที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นใหม่ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง Platinum Jubilee.

Courtesy Photo of The Royal Family


READ MORE:

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.