Home > Royalty > International > ‘ราชวงศ์’ ทั่วโลกมีส่วนร่วมในการสนับสนุน LGBTQ อย่างไร

ประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงตลอดเดือน Pride Month คงไม่พ้นเรื่องสิทธิและความเสมอภาคของเหล่า LGBTQ โดยเฉพาะเรื่อง ‘สมรสเท่าเทียม’ ที่กำลังเป็นหัวข้อสุดร้อนแรงของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพิ่งมีมติรับหลักการทั้งพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมและคู่ชีวิต ซึ่งนับเป็นการปูบันไดขั้นแรกสู่การได้รับสิทธิในการใช้ชีวิตคู่อย่างเท่าเทียมของเพศทางเลือก ระหว่างเฝ้ารอว่าเส้นทางและจุดหมายจะเป็นอย่างไรต่อไป HELLO! ขอพาย้อนไปดูว่า ราชวงศ์ ทั่วโลกมีส่วนร่วมในการ สนับสนุน LGBTQ อย่างไร

LGBTQ

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

เริ่มจากราชวงศ์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดอย่าง ราชวงศ์อังกฤษ แม้ประเด็นเรื่องสิทธิของกลุ่มเพศทางเลือกไม่ได้เป็นเรื่องที่ ควีนเอลิซาเบธที่ 2 มีรับสั่งถึงบ่อยครั้งนัก หากแต่ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับเพศทางเลือกมากมายตั้งแต่การรับรองว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายที่มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไปไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงในอังกฤษและเวลส์เมื่อปี 1967 จนถึงการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในปี 2015  

ย้อนไปในปี 2003 ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีพระราชดำรัสให้คำมั่นว่าจะทรงเพิ่มความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางสังคม ด้วยการดำเนินการเพื่อออกกฎหมายคู่ชีวิตของเพศเดียวกัน หลังจากนั้นทรงมีพระดำรัสถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศอีกครั้งในปี 2017 ความว่า “รัฐบาลของข้าพเจ้าจะเพื่อจัดการกับช่องว่างของค่าจ้างระหว่างเพศ และการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ความเชื่อ เพศ ความทุพพลภาพ หรือรสนิยมทางเพศ”

ราชวงศ์ สนับสนุน LGBTQ

เจ้าชายวิลเลี่ยม ดยุคแห่งเคมบริดจ์

ดยุคแห่งเคมบริดจ์ ทรงเป็นสมาชิก ราชวงศ์ อังกฤษที่แสดงออกถึงการ สนับสนุน เพศทางเลือกมากที่สุด นับตั้งแต่ปี 2016 กับการประทานพระอนุญาตให้ประชาชนกลุ่ม LGBTQ เข้าเฝ้าฯ ณ พระราชวังเคนซิงตัน และมีพระปฏิสันถารเพื่อรับฟังปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเพศทางเลือก เช่น โฮโมโฟเบีย (Homophobia), ไบ-โฟเบีย (Bi-Phobia) และ การกลั่นแกล้ง (Transphobic Bullying) เป็นต้น ซึ่งต่อมาทรงมีแถลงการณ์สนับสนุนกลุ่มเพศทางเลือกอย่างเป็นทางการ และไม่กี่สัปดาห์ถัดมายังทรงสร้างประวัติศาสตร์เป็นพระบรมวงศานุวงศ์อังกฤษพระองค์แรกที่ขึ้นปกนิตยสาร Attitude นิตยสารที่มีกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเกย์

ไม่เพียงเท่านั้น ในปี 2019 เจ้าชายวิลเลี่ยม ยังเป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษพระองค์แรกที่เสด็จเยือนองค์กรด้าน LGBTQ ในการเสด็จร่วมงานเปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ของกองทุน Albert Kennedy องค์กรการกุศลที่มุ่งช่วยเหลือเหล่า LGBTQ ไร้บ้านรุ่นเยาว์ นอกจากนี้ในงานยังมีรับสั่งว่า ทรงไม่ติดอะไรหากพระโอรสหรือพระธิดาจะเป็นเกย์ ซึ่งแน่นอนว่าอาจกังวลพระทัยอยู่บ้าง ไม่ใช่เพราะพระโอรสหรือพระธิดาเป็นเกย์ แต่กังวลถึงท่าทีของผู้คนสังคมที่มีต่อเด็ก ๆ มากกว่า

ราชวงศ์ สนับสนุน LGBTQ

มกุฎราชกุมารีแมรี่แห่งเดนมาร์ก

เจ้าหญิงแมรี่ ทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์พระองค์แรกของโลกที่เป็นองค์อุปถัมภ์การจัดงาน LGBTQ ระดับโลก หลังจากปี 2019 มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่า มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์ก จะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การจัดงาน WorldPride 2021 ซึ่งจัดขึ้นในชื่อ Copenhagen 2021 เมื่อวันที่ 12 – 22 สิงหาคม 2021 และทรงแสดงถึงการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ด้วยการใช้พระกลด (ร่ม) สีรุ้ง ขณะทรงพระดำเนินท่ามกลางสายฝน ในการเสด็จฯ ทรงร่วมงานเป็นวันที่สอง กลายเป็นภาพที่สร้างความปลื้มปีติไปทั่วโลก

ย้อนกลับในปี 2016 เจ้าหญิงแมรี่ ทรงมีพระดำรัส ในการประชุมเนื่องในวัน International Day Against Homophobia and Transphobia ซึ่งจัดโดยรัฐบาลเดนมาร์ก เรียกร้องให้ยุติการเลือกปฏิบัติ การกดขี่ และความรุนแรงต่อผู้คนเนื่องจากรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ และเดือนมกราคม 2018 ทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับความเท่าเทียมของ LGBTQ+ ที่รัฐสภาของสภายุโรป ต่อมาวันที่ 25 เมษายน 2018 ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์เดนมาร์กพระองค์แรกที่เข้าร่วมงาน Danish Rainbow Awards 2018 ทรงร่วมประทานรางวัล LGBT Danmark และยังเสด็จร่วมพิธีมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2020 โดยในปีเดียวกัน ยังทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาล Copenhagen Pride ที่จัดขึ้นในรูปแบบเวอร์ชวล

ราชวงศ์ สนับสนุน LGBTQ

มกุฎราชกุมารีวิกตอเรียแห่งสวีเดน

เจ้าหญิงวิกตอเรีย เป็นหนึ่งในพระบรมวงศานุวงศ์ที่ปฏิบัติพระกรณียด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด รวมถึงการส่งเสริมสิทธิของเหล่า LGBTQ ไม่เว้นแม้แต่ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในปี 2020 ทรงเป็นประธานเปิดงาน Stockholm Pride Parade ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบดิจิทัล ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีพระดำรัสใจความว่า “งาน Pride ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลฤดูร้อนงานหนึ่งเท่านั้น มันเป็นงานปาร์ตี้ที่ทำให้สิทธิมนุษยชนประจักษ์แก่สังคม เป็นทั้งเรื่องซีเรียสและความสุขสันต์ เป็นเครื่องเตือนใจถึงความคืบหน้า และสิ่งที่ยังต้องทำให้สำเร็จ ความรับผิดชอบเหล่านั้นเป็นของพวกเราทุกคน ของคุณ ของข้าพเจ้า ดังนั้น เราต้องไม่อยู่เฉย และเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่ไม่กล้าหรือไม่สามารถพูดได้ด้วยตัวเอง”

พระดำรัสที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและเข้าพระทัยปัญหาของเหล่า LGBTQ อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังทรงเตือนใจให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้างความเท่าเทียมของสังคม คว้าหัวใจชาวสแกนดิเนเวียไปอย่างเต็ม ๆ จนในปีต่อมานิตยสาร QX ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับข่าวสาร LGBTQ ระดับแนวหน้าในสแกนดิเนเวีย ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ‘Gay Gala 2021’ ในฐานะที่ทรงให้การสนับสนุนกลุ่มเพศทางเลือก อันเป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตจากผู้อ่าน

ราชวงศ์ สนับสนุน LGBTQ

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่ 6 แห่งสเปน และสมเด็จพระราชินีเลติเซีย

ภายหลังจากที่เสด็จขึ้นครองบัลลังก์ในปี 2014 ได้ไม่นาน สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่ 6 และสมเด็จพระราชินีเลติเซีย ทรงเคลื่อนไหวเพื่อแสดงจุดยืนในการสร้างความเท่าเทียมให้แก่ชาว LGBTQ ในประเทศสเปน ด้วยการสร้างประวัติศาสตร์ เป็นประมุขแห่งประเทศสเปนพระองค์แรกที่พระราชทานพระราชวโรกาสให้กลุ่มเพศทางเลือกร่วมการประชุมที่พระราชวังเอลปาร์โด ซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ LGBTQ+ ของประเทศสเปน เนื่องจากเป็นที่ที่ ฟรานซิสโก ฟรังโก อดีตผู้นำแบบเผด็จการ ได้ลงนามแก้ไขกฎหมายโดยจำแนกกลุ่มรักร่วมเพศว่าเป็นบุคคลอันตราย

ต่อมาในปี 2015 สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่ 6 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ขึ้นปกนิตยสารที่นำข่าวสารเกี่ยวกับเพศทางเลือก

Courtesy Photos : Getty Images/ AP/ The Royal Family/ Kungahuset

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.