Home > Royalty > International > ‘เจ้าชายวิลเลี่ยมและเคต’ เสด็จฟาร์มแกะในเดอแรม

‘เจ้าชายวิลเลี่ยมและแคเธอริน’ ดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ เสด็จไป ทอดพระเนตรฟาร์มแกะ ‘เมเนอร์ ฟาร์ม’ ใกล้เมืองดาร์ลิงตัน ในมณฑลเดอแรม สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นฟาร์มปศุสัตว์แบบครอบครัวที่มีการดำเนินธุรกิจมากจนถึงเจเนอเรชั่นที่ 5 และมีระบบการจัดการที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายลดการสร้างขยะ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2050 ของสหราชอาณาจักร (UK’s 2050 net-zero target)

ดยุคและดัชเชสได้ทอดพระเนตรพื้นที่การดำเนินงานส่วนต่าง ๆ ของฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์ม การทำคลอด และคอกแกะ รวมไปถึงทรงทดลองขับรถแทรกเตอร์ โดยมีเจ้าของฟาร์มนำชมและให้ข้อมูลการถึงการทำฟาร์มที่ถูกสุขลักษณะอนามัย แต่ยังให้ผลผลิตที่ดีและยังมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จากการนำเทคนิคต่าง ๆ มาปรับใช้ เช่น การตรวจสอบคุณภาพหญ้า การทำปศุสัตว์แบบหมุนเวียน และการสุ่มตัวอย่างอาหารสัตว์ เป็นต้น

จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการ ‘ชีสซี่ วาฟเฟิลส์’ ที่สนับสนุนให้เด็กและผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 7 – 35 ปี ที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ในมณฑลเดอแรมได้พัฒนาทักษะและทำกิจกรรมตามความชอบหรือความถนัดของตัวเอง สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี ซึ่งโครงการชีสซี่ วาฟเฟิลส์ ได้รับการสนับสนุนการ ‘เดอะ คีย์’ องค์กรการกุศลด้านเด็กที่อยู่ภายในพระอุปถัมภ์ของเจ้าชายวิลเลี่ยมและเคท ในการนี้ ดยุคและดัชเชสทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ที่มีความบกพร่องด้วยความเป็นกันเองและร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างสนุกสนาน

Cr. kensintonroyal

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.