Home > Royalty > International > ควีนมาร์เกรเธอที่ 2 มีพระราชดำรัส ‘ขอโทษ’ ต่อการถอดพระยศ เจ้าชายวาคิม และครอบครัว

กลายเป็นประเด็นที่แฟน ๆ ราชวงศ์ทั่วโลกให้ความสนใจไม่น้อย สำหรับการออกพระราชโองการถอดพระยศ เจ้าชายวาคิม พระราชโอรสพระองค์เล็ก รวมถึง เจ้าหญิงมารี พระชายา และพระโอรส-พระธิดาทั้ง 4 พระองค์ หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2023 ของ สมเด็จพะราชินีนาถมาร์เกรเธอร์ที่ 2 แห่งราชวงศ์เดนมาร์ก และยิ่งทวีความร้อนแรงมากขึ้นเมื่อเจ้าชายวาคิม ประทานสัมภาษณ์ว่าพระองค์และครอบครัวรู้สึกเสียพระทัยกับการสูญเสียครั้งนี้ และทรงทราบก่อนหน้าเพียงไม่นานว่าพระโอสและพระธิดาของพระองค์จะถูกถอดพระยศด้วย ล่าสุด ควีนมาร์เกรเธอที่ 2 ทรงมีพระราชดำรัสขอโทษพร้อมทรงอธิบายถึงการตัดสินพระทัย ถอดยศ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ควีนมาร์เกรเธอที่ 2 ถอดยศ

“ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเกิดการวิพากย์วิจารณ์อย่างมากต่อการตัดสินใจของข้าพเจ้า เกี่ยวกับพระอิสริยยศของพระโอรสและพระธิดาทั้ง 4 พระองค์ ของเจ้าชายวาคิม ซึงเห็นได้ชัดว่าส่งผลกระทบต่อข้าพเจ้าอย่างชัดเจน

การตัดสินใจของข้าพเจ้ามีมานานแล้ว ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการครองราชย์ เป็นเรื่องธรรดาที่ข้าพเจ้าจะต้องมองย้อนกลับไป และมองไปข้างหน้า มันคือหน้าที่และความปรารถนาของข้าพเจ้าในฐานะสมเด็จพระราชินีนาถ ที่จะต้องดูแลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ยังคงอยู่ในทุกยุคสมัย บางครั้งข้าพเจ้าต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบาก และยากเสมอที่ต้องตัดสินใจภายใต้ช่วงเวลาที่จำกัด”

ควีนมาร์เกรเธอที่ 2 ถอดยศ

“การถือครองพระอิสริยยศมาพร้อมภาระและหน้าที่หลายประการ ซึ่งในอนาคตจะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกราชวงศ์บางพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้ามองว่าการปรับตัวนี้เป็นเครื่องป้องกันที่จำเป็นสำหรับอนาคตของสถาบันพระมหากษัตริย์ และจำต้องดำเนินการในรัชสมัยของข้าพเจ้า

ควีนมาร์เกรเธอที่ 2 ถอดยศ

“ข้าพเจ้าตัดสินใจในฐานะสมเด็จพระราชินีนาถ มารดา และย่า แต่ในฐานะมารดาและย่า ข้าพเจ้าคาดไม่ถึงว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะกระทบต่อความรู้สึกพระโอรสและครอบครัวเพียงใด ของเขารู้สึกได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด มันสร้างความรู้สึกสะเทือนใจครั้งใหญ่ และข้าพเจ้าขอโทษสำหรับเรื่องนั้น

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งในพระโอรส รวมถึงพระชายา และพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในฐานะครอบครัว พวกเราจะสามารถผ่านสถานการณ์นี้อย่างสันติสุขด้วยตัวของเราเอง” ลงท้ายพระปรมาภิไธย มาร์เกรเธอ

ควีนมาร์เกรเธอที่ 2 ถอดยศ

ทั้งนี้ การตัดใจถอดพระอิสริยยศพระราชโอรสพระองค์เล็ก และครอบครัวครั้งนี้ ถูกสาธารณชนเชื่อว่าเกิดพระราชสงค์ในการลดภาระค่าใช้จ่ายของราชวงศ์ โดยลำดับการสืบพระราชสันตติวงศ์ราชวงศเดนมาร์ก มีดังนี้

  1. เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก
  2. เจ้าชายคริสเตียน พระโอรสพระองค์โตมกุฎราชกุมาร
  3. เจ้าหญิงอิซาเบลลา พระธิดาในเจ้าชายเฟรเดอริก
  4. เจ้าชายวินเซนต์ พระโอรสในเจ้าชายเฟรเดอริก
  5. เจ้าหญิงโจเซฟิน พระธิดาในเจ้าชายเฟรเดอริก
  6. เจ้าชายวาคิม
  7. เจ้าชายนิโคไล พระโอรสพระองค์โตในเจ้าชายวาคิม
  8. เจ้าชายเฟลิกซ์ พระโอรสในเจ้าชายวาคิม
  9. เจ้าชายเฮนริกแห่งเดนมาร์ก พระโอรสในเจ้าชายวาคิม
  10. เจ้าหญิงอะธีนาแห่งเดนมาร์ก พระธิดาในเจ้าชายวาคิม

Images Credit: detdanskekongehus

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.