Home > Royalty > จัดแสดงงานปักฝีพระหัตถ์ ‘ควีนมาร์เกรเธอร์ที่ 2’ กว่า 100 ชิ้น

‘สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอร์ที่ 2 แห่งเดนมาร์ก’ ทรงมีความสนพระทัยในด้านศิลปะและทรงเป็นศิลปินในหลากหลายแขนงทั้งจิตรกรรม เดคูพาจ ฉากละคร และงานเย็บปักถักร้อย โดยตลอดช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทรงใช้เวลาที่ว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจต่าง ๆ รังสรรค์งานปักเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานปักฝีพระหัตถ์จำนวนกว่า 100 ชิ้นจะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ณ ปราสาทโคลลิงฮุส ในการนี้ สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอร์ จะเสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 เม.ย. 2564 ก่อนเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 2565

งานปักฝีพระหัตถ์ที่ถูกนำมาจัดแสดงมีทั้งเครื่องใช้และของตกแต่งส่วนพระองค์ และของที่พระราชทานเป็นของขวัญแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนพระสหาย และข้าราชบริพาร สีและลวดลายของงานปักแต่ละชิ้นทรงปรับให้เข้ากับห้องที่ถูกจัดวางหรือผู้ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งทรงออกแบบแพตเทิร์นและสีที่ใช้ด้วยพระองค์เอง

ระหว่างประทับที่เมืองเทรนด์ ในเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระราชินีนาถ ทรงปักหมอนและเบาะจำนวนมาก จากปราสาทเฟรดเดนส์บอร์กที่ถูกทำขึ้นในช่วงการระบาดครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีงานปักหลายชิ้นที่มีอักษรพระนามาภิไธยเจ้าหญิงแมรี มกุฎราชกุมารี อักษรพระนามเจ้าหญิงมารี และเจ้าหญิงโจเซฟีน รวมไปถึงหมอนทรงหกเหลี่ยมจำนวนมากที่ทรงปักเป็นประจำทุกวันระหว่างประทับที่ปราสาทมาเซลิสเบิร์ก ซึ่งเป็นพระตำหนักฤดูร้อน ลวดลายมาจากคอลเลกชั่นภาพวาดฝีพระหัตถ์ชื่อ “ฟรอม ดิ เอาเตอร์ โคสต์”

Cr. Det danske kongehus