Home > Royalty > International > วิดีโอคอล 3 ราชวงศ์สะท้อนความใกล้ชิดของราชวงศ์ในสแกนดิเนเวีย

‘เจ้าหญิงวิคตอเรีย  มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน’ และ ‘เจ้าชายดาเนียล’ ทรงวิดีโอคอลกับ ‘เจ้าชายโฮกุนและเจ้าเมตต์-มามาริต มกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์’ รวมถึง ‘เจ้าชายเฟรเดอริกและเจ้าหญิงแมรี มกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์ก’ ในการนี้ มกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารีจากทั้ง 3 ราชวงศ์ได้ตรัสถามถึงความเป็นอยู่ของกันและกัน อีกทั้งทรงปรึกษาเกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่แต่ละพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ และมาตรการรับมือโรคโควิด – 19 ในประเทศ ก่อนปิดท้ายว่า “ทรงหวังจะได้พบกับในเร็ววัน” ( วิดีโอคอล 3 ราชวงศ์ ในสแกนดิเนเวีย )

ทั้งนี้ ราชวงศ์สวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก เป็นราชวงศ์ในแถบสแกนดิเนเวียที่มีความใกล้ชิดกันอย่างมากทั้งระดับความสัมพันธ์ในราชวงศ์ และพระกรณียกิจต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เจ้าหญิงวิคตอเรีย เจ้าชายโฮกุน และเจ้าชายเฟรเดอริก ทรงเป็นพระสหายกันมาตลอดระยะเวลาหลายปี ดังนั้นนอกจากเสด็จไปทรงร่วมพิธีสำคัญ ๆ หลายครั้งไม่ว่าจะเป็น พิธีเสกสมรส และพิธีศีลจุ่มของพระโอรสและพระธิดา เป็นต้น จึงมีโอกาสได้เห็นทั้ง 3 ราชวงศ์เสด็จไปทรงท่องเที่ยวพักผ่อนร่วมกันหลายครั้ง นอกจากนี้ยังทรงเลือกให้เป็นพระบิดาและพระมารดาทูลหัวพระโอรสและพระธิดาของกันและกันอีกด้วย

Cr. kungahuset

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.