Home > Royalty > International > พิธีฝังพระศพ ‘เจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์’ จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ

การสิ้นพระชนม์ของ ‘เจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์’ พระชายาใน ‘เจ้าชายฮันส์-อดัมที่ 2’ พระประมุขของประเทศลิกเตนสไตน์ นับว่าสร้างความสะเทือนใจให้แก่ชาวลิกเตนสไตน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการสิ้นพระชนม์อย่างกะทันหัน หลังจากเสด็จไปทรงประทับที่โรงพยาบาลในเมืองกรับส์ (Grabs) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อรักษาพระอาการประชวรจากโรคหลอดเลือดสมองเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้เพียง 3 วัน สำนักพระราชวังมีการออกแถลงการณ์ว่าเจ้าหญิงมารีได้สิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 16.43 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ในพระชันษา 81 ปี

พิธีฝังพระศพเจ้าหญิงมารี ณ มหาวิหารเซนต์ฟลอริน เมืองวาดุซ

หลังการสิ้นพระชนม์ประเทศลิกเตนสไตน์ได้ประกาศให้มีการถวายความอาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา 7 วัน ก่อนมีพิธีฝังพระศพอย่างสมพระเกียรติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยเจ้าชายฮันส์-อดัมที่ 2 เสด็จพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดา พระวงศานุวงศ์ และสมาชิกราชวงศ์ยุโรป ไปทรงร่วมพิธี ณ มหาวิหารเซนต์ฟลอริน เมืองวาดุซ ในการนี้ อดีต ‘สมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน’ ซึ่งเคยเสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเสกสมรสของเจ้าชายฮันส์-อดัมและเจ้าหญิงมารีในปี พ.ศ. 2510 ได้เสด็จฯ ไปทรงร่วมอำลาเจ้าหญิงมารีเป็นครั้งสุดท้ายด้วย

เจ้าชายฮันส์-อดัมที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมพิธีฝังพระศพเจ้าหญิงมารี

พิธีฝังพระศพเจ้าหญิงมารีจัดขึ้นตามหลักศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ประกอบพิธีโดยอาร์ชบิชอปโวล์ฟกัง ฮาสส์ แห่งวาดุซ ขณะที่โลงพระศพถูกคลุมด้วยธงสีเหลืองแดงของราชวงศ์ลิกเตนสไตน์ ประดับด้วยพระรูป ดอกไม้สีเหลือง และช่อกุหลาบแดงจากเจ้าชายฮันส์-อดัมที่ 2 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีโลงพระศพถูกอัญเชิญไปยังสุสานหลวงภายใต้มหาวิหารเซนต์ฟลอรินโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เนื่องจากประเทศลิกเตนสไตน์เป็นประเทศที่ไม่มีกองกำลังทหาร

อดีตสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน เสด็จฯ ทรงร่วมพิธีฝังพระศพเจ้าหญิงมารี
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอัญเชิญโลงพระศพเจ้าหญิงมารีไปยังสุสานหลวง

ส่วนการถวายความอาลัยของประชาชน เนื่องจากต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี สำนักพระราชวังจึงอนุญาตให้ประชาชนร่วมถวายความอาลัยแด่เจ้าหญิงมารีเฉพาะตอนอัญเชิญพระศพไปไว้ที่มหาวิหารช่วงก่อนเริ่มพิธีเท่านั้น และเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก จึงมีการถ่ายทอดสดพิธีผ่านช่องทางออนไลน์

ภาพจาก royal central, Daniel Schwedener, Roland Korner

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.