[bttseo_breadcrumb]

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น พร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จออกบริเวณหน้าพระราชวังในกรุงโตเกียว เพื่อพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประชาชนกว่าสามหมื่นคนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะซึ่งทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษาในวันนี้

เจ้าหญิงมะซะโกะ , เจ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร , สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ , สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ

บรรยากาศการรวมตัวของประชาชนชาวญี่ปุ่นหน้าพระราชวังในกรุงโตเกียว

นอกจากนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงมีพระราชดำรัสใจความว่า พระองค์ทรงหวังว่าปีใหม่จะเป็นปีที่สดใสและสงบพร้อมพระราชทานพรปีใหม่ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขด้วย

Tags
royalty