Home > Royalty > ความน่ารักของเจ้าชายพระองค์น้อยในปฏิทินประจำปีของภูฎาน

ประชาชนทั่วโลกที่ชื่นชมความน่ารักของเจ้าชาย จิกมี นัมเกล วังชุก เจ้าชายน้อยแห่งภูฏาน พากันยินดีเมื่อสำนักพระราชวังของภูฏานได้เผยแพร่ภาพปฏิทินประจำปี ที่จัดทำขึ้นสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงพระบรมฉายาลักษณ์ของราชวงค์นัมชุกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทางสำนักพระราชวังได้เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเดือน โดยเดือนที่เริ่มมีพระรูปของเจ้าน้อยพระองค์น้อยเริ่มจากในเดือนเมษายน เป็นพระรูปเจ้าชายพระองค์น้อยในอ้อมพระกรของพระราชบิดาโดยมีพระราชมารดาอยู่เคียงข้าง  แม้จะเป็นพระรูปในระยะค่อนข้างไกล แต่ในเดือนพฤษภาคมพสกนิกรก็ได้ชมพระพักตร์ของเจ้าชายพระองค์น้อยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

พระรูปในเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นถึงพระพลานามัยของพระองค์ที่ทรงแข็งแรง ทรงมีพระวรกายที่เติบใหญ่ พระพักตร์ที่เอิบอิ่ม เห็นแล้วอดปลื้มปีติในความน่ารักของพระองค์ไม่ได้

ในเดือนกรกฎาคม เราได้เห็นว่าเจ้าชายทรงเจริญวัยมากขึ้น จึงปรากฎเป็นพระรูปที่พระองค์ทรงตามเสด็จฯพระราชบิดาไปยังสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น เสด็จฯไปยังเมืองดุงข่า ดินแดนแห่งต้นกำเนิดของราชวงศ์นัมชุก หรือครั้งล่าสุดที่ทรงเสด็จฯไปยังวัดดิเช่นพู ก็เช่นกัน

………………………………………………………………………………………………………..

PHOTOS: YELLOW BHUTAN OFFICIAL PAGE

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.