Home > Royalty > ชมความน่ารัก ! เจ้าชายน้อยแห่งภูฏาน ทรงร่าเริงในพระชันษา 2 ขวบ

เดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวภูฏานแล้วนับเป็นหนึ่งในเดือนที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ซึ่งทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีที่ชาวไทยรู้จักกันดีและชื่นชมในพระราชจริยวัตรอันงดงามเสมอ ซึ่งปีนี้พระองค์มีพระชนมายุครบ 38 พรรษา และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ยังเป็น วันประสูติของ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรส พระองค์น้อยในสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีเจตซุต เพมา วังชุก ซึ่งมีพระชันษาครบ 2 ขวบ

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
พระรูปของทั้งสามพระองค์ที่ปรากฏในปฏิทินหลวงเดือนมกราคมที่ผ่านมา

นอกจากนั้นในปีนี้วันขึ้นปีใหม่ของภูฏานที่เรียกว่า ‘โลซาร์’ ยังอยู่ในวันที่ 16 และ 17 กุมภาพันธ์ด้วย โดยนับตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการรับประทานข้าวต้มสไตล์ภูฏานในตอนเช้า ตามด้วยการแข่งยิงธนูและมีการปิกนิกพร้อมหน้าครอบครัว

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และพระราชโอรส ในปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้

ในปฏิทินหลวงของชาวภูฏานในเดือนนี้ เราจึงได้เห็นเจ้าชายน้อยที่ทรงเจริญวัยอย่างรวดเร็ว ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงสดใสน่าเอ็นดู ดังในพระรูปที่ทรงฉายกับพระราชบิดาข้างต้นนี้ ณ พระราชวังทาชิโชซองในกรุงทิมพู เมืองหลวงของภูฏาน ซึ่งมีการบูรณะใหม่ในปี 1968 ตามพระบรมราชโองการของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก ซึ่งเป็นสมเด็จพระอัยกาในสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ปัจจุบัน ภายในพระราชวังใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัย และยังมีห้องบัลลังก์ทอง หรือ Golden Throne Room ซึ่งป็นที่ทำการของสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ปัจจุบันด้วย

ภายในห้องนี้มีพระเก้าอี้ที่สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่ 3 และสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่สี่ ซึ่งเป็นพระราชบิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ปัจจุบัน ทรงใช้ทรงงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นพระเก้าอี้ที่เจ้าชายน้อยประทับอย่างสำราญพระหฤทัย

สำหรับห้องนี้ถือเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระราชาธิบดี หรือผู้ที่จะเข้ามาทำงานในห้อง ต้องแต่งกายในชุดประจำชาติ และมีผ้าคล้องตัว ดังที่จะเห็นสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ทรงฉลองพระองค์เต็มยศพร้อมด้วยผ้าคล้องพระวรกายสีเหลืองทองและสีขาวตามฐานันดรศักดิ์ของกษัตริย์และเจ้าชาย

เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก
เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ในปฏิทินหลวงเดือนกรกฎาคม

ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและวันคล้ายวันประสูติ ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญชั่วกาลนาน

………………………………………………………………..

photos : Yellow Bhutan

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.