Home > Royalty > ชมพัฒนาการเจ้าชายน้อยผ่านปฏิทินภูฏาน

นำความปีติยินดีมายังประชาชนชาวภูฏานและพสกนิกรทั่วโลกที่ได้ชมความน่ารักของเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ผ่านปฏิทินที่สำนักพระราชวังได้จัดทำขึ้นตามที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงมีพระราชานุญาตให้นำพระรูปทั้งที่ทางสำนักพระราชวังจัดทำรวมถึงพระรูปที่ทรงฉายพระราชโอรสด้วยพระองค์เองมาบรรจุอยู่ในปฏิทิน วันนี้ Hello! จึงได้รวบรวมพระรูปตลอดปีที่ผ่านมาอันแสดงถึงพัฒนาการของเจ้าชายน้อยที่ทรงเจริญวัยขึ้นอย่างมากมาให้ได้ชมกันอีกครั้ง

พระรูปที่ปรากฎโฉมของพระโอรสน้อยให้เราได้เห็นกันในปฏิทินพระรูปแรกคือเดือนกุมภาพันธ์อันเป็นเดือนที่พระโอรสน้อยที่เพิ่งมีพระประสูติกาล โดยมีพระราชาธิบดีจิกมีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมาแห่งภูฏาน ขณะทรงอุ้มพระราชโอรสและปรากฎอีกครั้งในเดือนเมษายน

แต่พระรูปที่แสดงพระพักตร์เจ้าชายน้อยแห่งภูฏานเห็นแบบชัดๆ เริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน เป็นพระรูปของเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก เพียงพระองค์เดียว จึงทำให้เราได้เห็นว่าทรงสิริโฉมอย่างมาก

ภาพปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคมที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน โดยมีพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีแห่งภูฏาน ขณะทรงอุ้มพระราชโอรส ท่ามกลางนาข้าวและไร่ข้าวโพดซึ่งกำลังเจริญงอกงาม ในเมืองดุงข่าดินแดนแห่งต้นกำเนิดของราชวงศ์นัมชุก เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่งดงามและน่าประทับใจยิ่งนัก

พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีแห่งภูฏาน ทรงอุ้มพระราชโอรส ขณะเสด็จฯพร้อมพระราชชายาไปยังวัดดิเช่นพู วัดอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานเชื่อว่าเด็กแรกเกิดที่มาจะได้รับการคุ้มครองจากเทวดา ทั้งนี้พระบรมฉายาลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินเดือนสิงหาคม ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน

ปฏิทินภูฏานเดือนกันยายน เผยพระรูป ‘เจ้าชายจิกมี’ พระราชโอรสในสมเด็จพระราชธิบดีจิกมีและสมเด็จพระราชินีเจตซุน โดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงฉายพระรูปนี้ด้วยพระองค์เอง แสดงให้เห็นถึงพระราชโอรสในพระชันษา 7 เดือน ที่ประทับอยู่บนพระแท่นด้วยพระพักตร์สดใส และแย้มพระสรวล พระเกศาที่ดกดำแสดงให้เห็นว่าทรงเจริญวัยขึ้นมาก และสมเด็จพระราชธิบดีจิกมียังทรงมีพระราชานุญาตให้พสกนิกรนำรูปปฏิทินไปใช้กันได้อีกด้วย นำมาซึ่งความปีติยินดีของพสกนิกรโดยถ้วนหน้า

ภาพปฏิทินประจำเดือนตุลาคม เป็นพระรูปของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีและสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมาแห่งภูฏาน พร้อมพระราชโอรส ขณะทั้งสามพระองค์ทรงประทับอยู่บนสนามหญ้าในบริเวณของพระราชวังลิงกานา ทั้งนี้เพื่อระลึกช่วงเวลาแห่งความสุขในเดือนนี้เมื่อ 5 ปีที่แล้วในวันที่ 13 ตุลาคมซึ่งเป็นวันของพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างกษัตริย์จิกมี กับหญิงสามัญชนผู้โชคดีที่สุดในโลก

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมาแห่งภูฏาน และพระราชโอรส ประทับบนพระที่นั่งขณะสำราญพระราชอิริยาบถ พร้อมแย้มพระสรวลด้วยกันทั้งสามพระองค์ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์อันอบอุ่นที่ปรากฏอยู่ในเดือนสุดท้ายของปฏิทินภูฏาน เพื่อเฉลิมฉลองปี 2016 ที่กำลังจะผ่านพ้นไปและเพื่อระลึกถึงช่วงเวลา 10 ปีแห่งความสุขภายใต้การปกครองของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีอีกด้วย

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.