Home > Royalty > ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรและทรงทำหน้ากากผ้าโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขณะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน  ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ที่จัดขึ้นเพื่อผลิตถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากผ้า เพื่อมอบให้กับประชาชนในสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯไปทรงทำหน้ากากผ้า

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯไปทรงทำหน้ากากผ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานการผลิตสิ่งของที่บรรจุในถุงยังชีพทุกขั้นตอน ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานคำแนะนำการเย็บหน้ากากผ้า รวมถึงยังทรงลงมือเย็บหน้ากากผ้า เพื่อเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับบนพระเก้าอี้ให้กำลังพระราชหฤทัยอยู่ด้านข้าง

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯไปทรงทำหน้ากากผ้า

สำหรับโครงการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด ในขณะที่เกิดวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มระบาดรุนแรงในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

นอกจากนั้นแล้ว ก่อนหน้านี้ทั้งสองพระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่นๆ ที่โปรดเกล้าฯ ให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และประชาชนทุกหมู่เหล่าอีกด้วย

cr: หน่วยราชการในพระองค์

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.