Home > Royalty > “รอยยิ้มของพ่อ”

 พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงที่คนไทยเห็นกันเป็นประจำ คือภาพที่พระองค์ทรงงานหนัก บุกป่า ลุยน้ำ ไปยังถิ่นทุรกันดาร เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์อย่างทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย นั่นเพราะความสุขของพระองค์ไม่เหมือนคนอื่น

…เพราะเวลาที่สำราญพระราชหฤทัย คือเวลาที่เสด็จฯ ออกไปทรงวางโครงการพัฒนาประเทศและเห็นว่าพระราชดำริคงจะมีประโยชน์ต่อประชาชนในเวลาที่เห็นผลจากโครงการต่างๆ อีกประการหนึ่ง สิ่งที่ทำให้สำราญพระราชหฤทัย คือการที่ได้ทอดพระเนตรเห็นประชาชนมีน้ำใจต่อพระองค์และประชาชนด้วยกัน ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจะมีส่วนช่วยพระองค์ได้โดยการช่วยตัวเอง ช่วยเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆ มีความรักความสามัคคีกัน ทำตนเป็นพลเมืองดี เห็นแก่ชาติบ้านเมือง …
 

มาถึงวันนี้ เราในฐานะคนไทยจะทำให้พ่อผู้มองเราอยู่บนสรวงสวรรค์หมดห่วงและยิ้มได้อีกครั้ง ด้วยการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีความสามัคคีและซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ให้สมกับที่เราหลายคนได้ให้ ปฏิญาณ ไว้ว่า “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” เพื่อให้ภาพ “รอยยิ้มของพ่อ” สถิตอยู่ในใจเราตราบชั่วกาลนาน

—————————————————————————————————-

ข้อมูลบางส่วนจาก : หนังสือ “ความรักของพ่อ”

ภาพจาก : สำนักพระราชวัง , GETTY IMAGES 

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.