Home > Royalty > สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ ฉลองครองราชย์ครบ 12 ปี

หลังจากเผยแพร่ปฏิทินพระรูป ‘เจ้าชายจิกมีและเจ้าชายอุกเยน’ ออกมาได้ไม่นาน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ยังพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัว ได้แก่ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี สมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพมา เจ้าชายจิกมี เจ้าชายอุกเยน ออกมาอีก 4 พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (1 พฤศจิกายน)

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระราชทานปฏิทินพระรูป เจ้าชายจิกมีและเจ้าชายอุกเยน
เจ้าชายจิกมี และ เจ้าชายอุกเยน

– สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระราชทานปฏิทินพระรูป ‘เจ้าชายจิกมีและเจ้าชายอุกเยน’

เจ้าชายอุกเยน
เจ้าชายอุกเยน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน  เสด็จขึ้นครองราชบังลังก์สืบต่อจากพระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ปี 2008 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ของราชวงศ์ภูฏาน สองปีให้หลังจากการสละราชบัลลังก์ของพระราชบิดาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ปี 2006

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี

ในด้านการปกครอง สมเด็จพระราชาธิบดี พระชนมพรรษา 40 พรรษา ตั้งพระราชหฤทัยจะทรงเปลี่ยนการปกครองของภูฏานจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีการวางรากฐานมาตั้งแต่สมัยพระราชบิดาในพระองค์แล้ว พระองค์ได้ทรงศึกษาทางด้านการทูตและวิชาการจากวิทยาลัยแม็กดาเลน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เพื่อทรงออกมาพัฒนาประเทศชาติ

สมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพมา เจ้าชายจิกมี เจ้าชายอุกเยน
สมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพมา เจ้าชายจิกมี เจ้าชายอุกเยน

ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์มา 12 ปี สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมียังได้ทรงน้อมนำต้นแบบในการปกครองของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับการเข้าถึงประชนชนทุกหมู่เหล่าในถิ่นถุรกันดาร เพื่อมาดูแลพสกนิกรภูฏานในพระองค์ โดยเฉพาะในปีนี้ที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 อย่างหนักหน่วง สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานพยาบาล รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนชายแดนที่มีความเสี่ยงเกิดโรคติดต่อด้วยพระองค์เอง

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.