Home > Royalty > กษัตริย์จิกมี เสด็จฯ ไปทรงตรวจความพร้อมสถานพยาบาลพักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19

ถึงแม้ภูฏานจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพียง 5 คนในประเทศ (ยอดปัจจุบัน 5 เมษายน) แต่ กษัตริย์จิกมี (สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก) มีกระแสพระราชดำรัสให้สาธารณสุขเตรียมความพร้อมต่อสู้กับโรคระบาด และพระองค์ทรงร่วมฝ่าฟันปัญหาทุกด้านกับพสกนิกร

เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจสอบความพร้อมของสถานพยาบาลพักฟื้นผู้ป่วยโควิดยังภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกของภูฏานเพื่อทรงเตรียมรับมือกับโรคระบาดโควิด-19  โดยพระองค์ยังทรงพบได้กับเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลประชากรผู้มีความเสี่ยง และทรงเน้นย้ำจุดประสงค์หลักให้ทุกคนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสว่าเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อต่อสู้กับไวรัสนี้ ทางภูฏานยังได้จัดตั้งโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสาธารณสุขการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับครู 2,500 คน เยาวชนผู้ว่างงานและอาสาสมัคร โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน  และอาสาสมัครทั้งหมดจะได้รับการตรวจเชื้อก่อนเริ่มงานสามอาทิตย์

หลังจากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม Royal Guest House ที่ดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และยังมีกระแสพระราชดำรัสว่า หลังจากโรคระบาดจบลง สถานที่แห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลแม่และเด็กแห่งภาคตะะวันออก

-สมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพมา แห่งภูฏาน มีพระประสูติการพระราชโอรสพระองค์ที่ 2

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานยังทรงเป็นห่วงด้านสาธารณูปโภคของประชาชนภูฏาน พระองค์จึงเสด็จฯ ไปยัง Food Corporation of Bhutan (FCB) เพื่อทรงตรวจสอบสต็อกอาหารที่จำเป็นต้องเก็บรักษา  ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงเป็นห่วงด้านการค้า  ต่อจากนั้นจึงเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนร้านค้า และทรงสอบถามเรื่องผลกระทบจาก COVID-19 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.