Home > Royalty > รวมภาพประทับใจ ! สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระราชทานวโรกาสให้นายกฯเข้าเฝ้าฯ

นับเป็นภาพที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระราชทานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในระหว่างกำหนดการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม โดยนายกฯของเราได้ร่วมขบวนเกียรติยศแบบพื้นเมือง ณ พระราชวังทาชิโช และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานจะทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกรัฐมนตรี ภริยา และคณะผู้แทนไทยด้วย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา , รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยา , นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ เดินทางถึงประเทศภูฏาน
นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานพาโร ราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการ โดยมีดาโช เชริง โตบเกย์ (H.E. Dasho Tshering Tobgay) นายกรัฐมนตรีภูฏาน และผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ
สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เสด็จพระราชดำเนินนำ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ที่เดินทางมาถึง ณ พระราชวังทาชิโช
นายกฯ ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ป้อมปราการทาชิโช พร้อมขึ้นแท่นรับความเคารพและเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
นายกฯ ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ป้อมปราการทาชิโช พร้อมขึ้นแท่นรับความเคารพและเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
พระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ขณะเสด็จฯพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ,สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ,  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ  รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกรัฐมนตรี
สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระราชทานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก มีพระราชปฏิสันถารกับพลเอก ประยุทธ์

การเยือนภูฏานของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับ ดาโช เชริง โตบเกย์ นายกรัฐมนตรีภูฏาน เพื่อกระชับและสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับรัฐบาลให้มีความแน่นแฟ้น ยืนยันเจตจำนงของไทยที่จะดำเนินความร่วมมือที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของภูฏาน และส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในภาพรวมร่วมกัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และดาโช เชริง โตบเกย์ นายกรัฐมนตรีภูฏาน

และหลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีภูฏานและภริยาได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี ภริยา และคณะผู้แทนไทย ณ อาคารประชุมแห่งชาติ

พลเอก ประยุทธ์ และภริยา ประกอบพิธีจุดตะเกียงเนยตามธรรมเนียมพื้นเมือง
นายกฯ เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู ประกอบพิธีจุดตะเกียงเนยตามธรรมเนียมพื้นเมือง ณ เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติชอร์เตน (National Memorial Chorten) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ ๓ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product: OGOP) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยกับภูฏาน ตลอดจนพบปะกับอาสาสมัครไทยจำนวน ๖ คน ภายใต้โครงการเพื่อนไทย (Friends from Thailand) อีกด้วย

นับเป็นภาพประทับใจที่เราได้เห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏานที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงเชื่อมความสัมพันธ์ไว้อย่างแนบแน่นมาจวบจนทุกวันนี้

 

……………………………………………………………………………………………………..

credit :

Instgram : His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck , ไทยคู่ฟ้า

Website : www.thaigov.go.th

 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.