Home > Royalty > สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรชาวจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกระบี่ โดยเครื่องบินพระที่นั่ง จากท่าอากาศยานทหารดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ซึ่งมีคุณพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ คุณชัยรัตน์ ชัมพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา กองทัพเรือภาค 3 เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ไปยังศูนย์รวมราชการศาลากลางจังหวัดกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ ระยะทาง 16 กิโลเมตร ตลอดสองฝั่งเส้นทางมีพสกนิกรชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากเฝ้าฯ รับเสด็จ บางท่านถือพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 10 เอาไว้เหนือหัว บางท่านโบกสะบัดธงชาติให้พลิ้วไหวไปตามแรงลม พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องขณะที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งเสด็จผ่าน

เมื่อเสด็จฯ ถึงศูนย์รวมราชการศาลากลางจังหวัดกระบี่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ ทรงวางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณนอบ คงพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงวางพานพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ก่อนเสด็จฯไปยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องสักการะบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

คุณพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ ตามด้วยคุณสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กราบบังคมทูลเบิกตัวผู้มีอุปการคุณในการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่จำนวน 80 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระนามาภิไธย

ก่อนถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

โอกาสนี้ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมทั้งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเรือหัวโทงจำลอง ชื่อ “ปกาสัย” จากฝีมือของกลุ่มผลิตเรือหัวโทงจำลอง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นำมาสู่ความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10

จากนั้นเสด็จพระดำเนินสู่อาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ เสด็จขึ้นไปยังชั้น 4 โดยประทับห้องรับรอง ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม ภายหลังเสด็จสู่ชั้น 3 ทรงฉายพระรูปกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงมหาดไทย และข้าราชการจังหวัดกระบี่ 3 คณะ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากศาลากลางจังหวัดกระบี่ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังท่าอากาศทหารดอนเมือง

ศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ เป็นศาลากลางจังหวัดแรกที่เปิดใช้ในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2550 ทดแทนอาคารหลังเดิม ที่ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2509 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี ด้วยงบประมาณ 113,800,000 บาท และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานส่วนราชการ

ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช 2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ยกฐานะแขวงปกาไส ขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” โดยมีศาลากลางจังหวัดตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านตลาดเก่า ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2443 ได้ย้ายมาตั้งที่ศาลากลางในปัจจุบัน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.