Home > Royalty > พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกสีหบัญชรท่ามกลางเสียงประชาชนเปล่งเสียงดัง “ทรงพระเจริญ”

วันนี้เวลา ๑๗.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และชื่นชมพระบารมี ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

ในการนี้ทรงมีพระดำรัสตอบกลับผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทใจความว่า

“ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกยินดีและปลื้มใจมาก ที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิต พร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดี ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้า ด้วยน้ำใจ ไมตรี และความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตาจับใจ และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง 

ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไป ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสวัสดี พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน”

ในช่วงท้ายก่อนเสด็จลงจากสีหบัญชร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมราชินี,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกสีหบัญชร ทรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์ให้กับพสกนิกรที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จพร้อมกัน ท่ามกลางเสียงประชาชนเปล่งเสียงดัง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.