Home > Royalty > สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

สร้างขวัญกำลังใจ และความชุ่มฉ่ำให้เกษตรกรทุกปีใน พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยในช่วงเช้าวันนี้ (12 พฤษภาคม 2560 ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากพระที่นั่งอัมพร พระราชวังดุสิตไปยังพลับพลาที่ประทับ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง และเทพีคู่หาบเงินขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวัสดิโสภา ถนนสนามไชยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง


ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา

เมื่อเดินทางถึงได้ตั้งกระบวนอิสริยยศแห่ไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาจุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญ อาทิ พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์ พระอุมาภควดี พระมหาวิฆเนศวร์ พระลักษมี พระพลเทพ และพระโคอุศภราช เสร็จแล้วตั้งสัตยาธิษฐานก่อนหยิบผ้าลายนุ่งแต่งกาย ที่คณะพราหมณ์จัดเตรียมไว้ 3 ผืน ได้แก่ ผ้าหกคืบ ผ้าห้าคืบ และผ้าสี่คืบ วางเรียงไว้บนโตกมีผ้าคลุมทับ โดยในปีนี้ พระยาแรกนา หยิบได้ผ้าห้าคืบนุ่งแต่งกาย พยากรณ์ว่า “น้ำในปีนี้จะปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี”

พระโคเลือกกินข้าวข้าวโพด และหญ้า

จากนั้นพระยาแรกนา ได้ยาตราพร้อมเทพีคู่หาบทองแและเทพีคู่หาบเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์ นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ จับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ (วงรี) ไถแปร 3 รอบ (ขวาง) พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว พนักงานประโคมฆ้องชัยเครื่องดุริยางค์ แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดิน เสร็จแล้วเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ตั้งเลี้ยงพระโค ซึ่งในปีนี้ พระโคเลือกกินข้าวข้าวโพด และหญ้า โหรหลวงได้ถวายคำพยากรณ์ว่า เมื่อพระโคได้กินข้าว ข้าวโพด ธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี และพระโคกินหญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

ประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกพิธีแรกนาขวัญ

เสร็จแล้วเบิกเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสถาบันเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสหกรณ์ดีเด่น และปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ หลังจากนั้นได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดาในลำดับต่อไป

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.