[bttseo_breadcrumb]

เมื่อย่างเข้าสู่เดือนใหม่ พระรูปล่าสุดของเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระชันษา 4 เดือน ที่ดูเหมือนจะทรงเจริญวัยขึ้นมาก ก็ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนให้ได้ชื่นชมพระบารมี และนับเป็นครั้งแรกที่พระรูปของเจ้าชายน้อยได้ร่วมปรากฏในปฏิทินประจำปีของภูฏาน หลังจากที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีเท่านั้น โดยฉายพระรูปเหล่านี้ขึ้นในสวนของพระราชวังอูเก็นเพลรี ในเมืองพาโร เมืองที่กำลังมีงานเฉลิมฉลองเทศกาลดอกไม้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 26 พรรษาของสมเด็จพระราชินี ที่ตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมาด้วย

…………………………………………………………………………………………………

PHOTOS: BHUTAN ROYAL OFFICE FOR MEDIA

Tags
royalty