Home > Royalty > เยาวชนและพสกนิกรต่างปลื้มปีติเฝ้ารับเสด็จ ‘เจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษ’

การเสด็จเยือนเมืองเลสเตอร์ของ ‘เจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษ’เพื่อทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรทั้ง 3 โครงการอันได้แก่ โครงการ Yes You Can , โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และโครงการ Pink Lizzard ยังมาซึ่งความปลื้มปีติให้แก่พสนิกรไม่น้อย

เจ้าชายมีพระปฏิสันถารกับเยาวชนโรงเรียน Evington Valley Primary สมาชิกในโครงการ Yes You Can และมีรับสั่งกับเด็กว่าตัวพระองค์เองก็มีความฝันเช่นกัน ด้วยพระพักตร์ที่ยิ้มแย้มสดใสซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ กระตุ้นและผลักดัน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน

พระองค์ยังทรงร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทรงเล่นวอลเลย์บอลกับกลุ่มเยาวชนในเครือข่ายโครงการ Pink Lizzard ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับเยาชนในด้านกีฬาอย่างใกล้ชิดด้วยพระพักตร์ยิ้มแย้มแจ่มใส

และยังพูดคุยกับกลุ่มผู้ดูแลในเครือข่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ นับเป็นเจ้าชายที่ใส่พระทัยและตระหนักถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ไม่น้อยดังเช่นครั้งที่พระมารดา (เจ้าหญิงไดอานา แห่งเวลส์) ยังมีพระชนมชีพอยู่ไม่แปลกใจที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าชายที่เป็นที่รักยิ่งของประชาชนเช่นวันนี้

 

 

 

………………………………………

Cr. Photos : Kensington Palace’s Twitter

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.