Home > Royalty > พระรูปล่าสุดของเจ้าชายจิกมีแห่งภูฏาน ที่ทรงฉายโดยพระราชบิดา

เป็นที่เฝ้ารอคอยของประชาชนชาวภูฏาน ที่จะได้ชมความน่ารักของเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ผ่านปฏิทินที่สำนักพระราชวังได้จัดทำขึ้น โดยในเดือนกันยายนนี้ประชาชนก็ได้ยลโฉมเจ้าชายน้อยสมใจ เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงมีพระราชานุญาตให้นำพระรูปที่ทรงฉายพระราชโอรสด้วยพระองค์เองมาบรรจุอยู่ในปฏิทิน นำมาซึ่งความยินดีของพสกนิกรโดนถ้วนหน้า

พระรูปทั้ง 3 ที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงฉายนั้น แสดงให้เห็นถึงพระราชโอรสในพระชันษา 7 เดือน ที่ประทับอยู่บนพระแท่นด้วยพระพักตร์สดใส และแย้มพระสรวล พระเกศาที่ดกดำแสดงให้เห็นว่าทรงเจริญวัยขึ้นมาก

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.