Home > Royalty > พระรูปนี้ดีต่อใจของ ‘สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา – สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ ในงาน Princess’s Cup Thailand 2019

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปทรงร่วมงาน Princess’s Cup Thailand 2019 ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีโมเมนต์น่ารักขณะทรงเล่นกับม้าแข่งอย่างสำราญพระหฤทัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

Princess's Cup Thailand 2019

 

Princess's Cup Thailand 2019

สำหรับโมเมนต์ที่ว่านี้ แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพี่น้องที่โปรดการขี่ม้าเหมือนกัน พระรูปหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงจุมพิตม้าในขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงจับเชือกไว้

Princess's Cup Thailand 2019

อีกพระรูปเป็นพระรูปขณะที่ทั้งสองพระองค์แย้มพระสรวลกว้างฉายพระรูปร่วมกันกับม้าตัวหนึ่ง

Princess's Cup Thailand 2019

สำหรับการเสด็จครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงฉลองพระองค์สำหรับทรงม้า เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงาน Princess’s Cup Thailand 2019 ซึ่งเป็นรายการแข่งขันขี่ม้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระประสงค์จัดขึ้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงความผูกพัน และความเชื่อมโยงของสองหัวใจระหว่างผู้ขี่ม้าและม้าที่หลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 

Cr: Princess’s Cup

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.