Home > Royalty > สองพระองค์หญิงของไทยผู้ทรงมีความรักและความสนพระทัยในการทรงม้า

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สองพระองค์หญิงของไทยที่ทรงมีความรักและความสนพระทัยในการทรงม้า เสด็จร่วมในงานพิธีเปิดการแข่งขันฯ ปริ๊นเซส คัพ ไทยแลนด์ 2016” (Princess’s Cup Thailand 2016)  ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และภาคภูมิ ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 พฤศจิกายน ณ สนามขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ผู้ก่อตั้งการแข่งขัน ปริ๊นเซส คัพ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธี  และทรงกล่าวเปิดงาน โดยมีพระดำรัสถึงความสำคัญของกีฬาขี่ม้า อันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถ ในการร่วมใจเป็นหนึ่งระหว่างนักกีฬาและม้า โดยนักกีฬาต้องใช้ทักษะฝึกฝน และต้องมีความอดทน ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญ  ทั้งนี้ ทรงมีพระดำรัสถึงความสำคัญของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ หน่วยงานผู้จัดการแข่งขันฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัณฑูร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์  โดยการแข่งขันฯ ครั้งนี้ นับเป็นการเตรียมการสำหรับการเป็นตัวแทนของกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

 

นอกจากนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการนโยบายในการจัดการแข่งขันฯ ทรงร่วมในพิธีเปิดและได้แสดงการทรงม้าประกอบพิธีเปิดด้วย โดยทรงแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านการทรงม้าในแบบศิลปะการควบคุมม้าประกอบดนตรี (Dressage Free Style Music) ซึ่งพระเจ้าหลานเธอฯ เป็นผู้ออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของม้าด้วยพระองค์เอง และทรงสามารถควบคุมม้าให้ทำท่าทางตามที่กำหนดด้วยความนิ่มนวลและมีความสอดคล้องกับดนตรีได้เป็นอย่างดี แสดงถึงพระวิริยะอุสาหะในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี

นับเป็นช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด ที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถและความสง่างามของพระองค์หญิงในขณะทรงม้า โดยมีคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมชมด้วย อาทิ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล , สรพจน์ เตชะไกรศรี และณิชยา ไชยวรรณ

จากนั้นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และเมื่อสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากบริเวณการจัดนิทรรศการไปยังรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จกลับ

สำหรับการแข่งขันปริ้นเซสคัพ ถือเป็นการแข่งขันที่มีประวัติสืบทอดโดยหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543 ตามพระราชบัณฑูรของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในขณะนั้น โดยการแข่งขันฯจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544  พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2547 ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีทุกปีนับตั้งแต่เริ่มจัดแข่งขันขึ้น

ทั้งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชานุญาต ให้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานทรงม้าแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เนื่องในโอกาสที่พระองค์ มาทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำโดยทรงให้ความสำคัญและกำกับดูแลการฝึกสอนม้ามีแนวทางการฝึกและพัฒนาหน่วยม้าอย่างต่อเนื่องทรงผลักดันสร้างวินัยและส่งเสริมให้กำลังพลก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ นับเป็นพระกรุณาใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงวางรากฐาน พัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ไว้อย่างพร้อมสรรพ และพระกรุณาในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ทรงตั้งพระทัยสานต่อกิจการของหน่วย ด้วยการวางมาตรฐานสากล และขับเคลื่อนบุคลากรของหน่วย ให้มีความสามารถทางด้านกีฬาขี่ม้าและการจัดการด้านต่างๆ จนเป็นผู้นำในการยกระดับกีฬาขี่ม้าของไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในผลสัมฤทธิ์ นอกจากนั้นยังทรงตั้งปณิธาน ให้กีฬาขี่ม้าของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.