Home > Royalty > เจ้าหญิงยูจินีและแจ็ก บรูคสแบงก์ เป็นอาสาสมัครที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ช่วงล็อกดาวน์

เจ้าหญิงยูจินีและแจ็ก บรูคสแบงก์ พระสวามี ทรงเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ของสหราชอาณาจักรในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา เจ้าหญิงพระชันษา 30 ปีทรงเผยพระรูปของพระองค์และพระสวามีระหว่างทรงกำลังช่วยแพ็กอาหารแห้งที่คลังเก็บของผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ในการนี้เจ้าหญิงยูจินีทรงฉลองพระองค์สะท้อนแสงและถุงพระหัตถ์ เช่นเดียวกับพระสวามีและอาสาสมัครคนอื่นๆ และทรงรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัดด้วย

Cr: Princess Eugenie

เจ้าหญิงยูจีนีทรงบรรยายพระรูปดังกล่าวว่า “นับตั้งแต่ปี 1865 ศูนย์บรรเทาทุกข์ได้เปิดประตูเพื่อช่วยเหลือปนระชชาชนมากมาย  ในปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เห็นการทุ่มเททำงานอย่างหนักของพวกเขา ดังนั้นเมื่่อพวกเขาชวนแจ็กและข้าพเจ้าไปร่วมแพ็กของที่ศูนย์บรรเทาทุกข์แห่งใหม่ พวกเราจึงรีบมาช่วยในทันที ในฐานะกลุ่มอาสาสมัคร พวกเราช่วยแพ็กของใส่รถเข็นอาหารที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับกองทัพบกและธนาคารอาหารที่เลี้ยงคนเป็นพันๆ คนทั่วสหราชอาณจักร แก่นสำคัญของที่นี่คือ “ประตูที่พร้อมเปิดอยู่่เสมอ และจะเปิดตลอดไป @salvationarmyuk”

Cr: Princess Eugenie
Cr: Princess Eugenie

ปัจจุบัน เจ้าหญิงยูจินีทรงใช้ชีวิตช่วงล็อกดาวน์อยู่ที่ Royal Lodge ในพระราชวังวินด์เซอร์ พระองค์และครอบครัวทรงยื่นมือช่วยเหลือผู้คนที่กำลังทุกข์ทรมานจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา ก่อนหน้านี้พระองค์และพระมารดา ซาร่าห์ เฟอร์กูสัน ทรงแจกขนม Lambertz ให้กับโรงพยาบาลในลอนดอนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นเจ้าหญิงยูจินีและแจ็ก ทรงมอบอาหารกลางวันจาก Angie’s Lite Food Shop ให้กับ Imperial College ในลอนดอน