Home > Royalty > เจ้าหญิงมะโกะทรงหมั้นกับนักกฏหมายหนุ่มสามัญชน

นับเป็นข่าวดีครั้งใหญ่ของแดนอาทิตย์อุทัย เมื่อมีประกาศว่า เจ้าหญิงมะโกะแห่งอะกิชิโนะ ในพระชนมายุ 25 ชันษาทรงหมั้นหมายกับหนุ่มสามัญชน นายเคอิ โคมูโระ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย อายุ 25 ปีเท่ากัน

โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าทั้งคู่พบกันเมื่อ 5 ปีก่อนขณะศึกษาอยู่ที่ International Christian University ในกรุงโตเกียว โดยเริ่มจากการเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนและค่อยๆ ศึกษาดูใจกันเรื่อยมา ความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้รับพระอนุญาต และอยู่ในสายพระเนตรของพระบิดา เจ้าชายฟุมิฮิโตะ เจ้าอะกิชิโนะ และเจ้าหญิงคิโกะ พระมารดาเสมอ โดยคาดว่าเจ้าหญิงมะโกะจะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ตามกฎมณเฑียรบาลของญี่ปุ่นและเข้าพิธีเสกสมรสในปีหน้านี้

โฉมหน้าคู่หมั้นสุดหล่อของเจ้าหญิงมะโกะ

การหมั้นหมายในครั้งนี้ถูกจับตามองในเรื่องการลาออกจากฐานันดรศักดิ์ และชีวิตความเป็นอยู่หลังแต่งงานของเจ้าหญิงที่ต้องเปลี่ยนมาเป็นสามัญชน เฉกเช่น ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ.2548 ซายะโกะ คุโระดะ หรือพระนามเดิมว่า เจ้าหญิงซายะโกะ เจ้าโนะริ พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ได้เข้าพิธีเสกสมรสกับข้าราชการ จากนั้นทรงออกไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างสามัญชนกับสามี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 โนะริโกะ เซ็งเงะ พระนามเดิมว่า เจ้าหญิงโนะริโกะแห่งทะกะมะโดะ พระนัดดาของจักรพรรดิอากิฮิโตะและจักรพรรดินีมิชิโกะ พระธิดาพระองค์กลางในเจ้าชายโนะริฮิโตะ เจ้าทะกะมะโดะ และเจ้าหญิงฮิซะโกะ พระชายาทะกะมะโดะ ได้เข้าพิธีแต่งงานกับนายคูนิมาโระ เซ็นเงลูกชายของเจ้าอาวาสศาลเจ้าอิซูโม่ ไทชา โดยหลังจากเจ้าหญิงโนริโกะได้กราบบังคมทูลสละฐานันดรศักดิ์ต่อจักรพรรดิอากิฮิโตะ ก็มีการจัดพิธีเสกสมรสอย่างเรียบง่ายและ อบอุ่น โดยที่สมาชิกราชวงศ์ยังมาร่วมแสดงความยินดี แสดงให้เห็นว่าถึงจะอยู่ในฐานันดรใด สายสัมพันธ์ของครอบครัวก็ยังอบอุ่นแน่นแฟ้นเสมอ

เจ้าหญิงมะโกะ ทรงโปรดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และชื่นชอบการทรงงานเช่นเวิร์คกิ้งวูแมนสมัยใหม่ ปัจจุบันหลังจบการศึกษาปริญญาโทด้าน Art Museum and Gallery ที่ University of Leicester ทรงเข้าทำงานในพิพิธภัณฑ์ประจำมหาวิทยาลัยโตเกียว

Tags
royalty