Home > Royalty > เจ้าหญิงมะโกะทรงหมั้นกับนักกฏหมายหนุ่มสามัญชน

นับเป็นข่าวดีครั้งใหญ่ของแดนอาทิตย์อุทัย เมื่อมีประกาศว่า เจ้าหญิงมะโกะแห่งอะกิชิโนะ ในพระชนมายุ 25 ชันษาทรงหมั้นหมายกับหนุ่มสามัญชน นายเคอิ โคมูโระ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย อายุ 25 ปีเท่ากัน

โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าทั้งคู่พบกันเมื่อ 5 ปีก่อนขณะศึกษาอยู่ที่ International Christian University ในกรุงโตเกียว โดยเริ่มจากการเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนและค่อยๆ ศึกษาดูใจกันเรื่อยมา ความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้รับพระอนุญาต และอยู่ในสายพระเนตรของพระบิดา เจ้าชายฟุมิฮิโตะ เจ้าอะกิชิโนะ และเจ้าหญิงคิโกะ พระมารดาเสมอ โดยคาดว่าเจ้าหญิงมะโกะจะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ตามกฎมณเฑียรบาลของญี่ปุ่นและเข้าพิธีเสกสมรสในปีหน้านี้

โฉมหน้าคู่หมั้นสุดหล่อของเจ้าหญิงมะโกะ

การหมั้นหมายในครั้งนี้ถูกจับตามองในเรื่องการลาออกจากฐานันดรศักดิ์ และชีวิตความเป็นอยู่หลังแต่งงานของเจ้าหญิงที่ต้องเปลี่ยนมาเป็นสามัญชน เฉกเช่น ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ.2548 ซายะโกะ คุโระดะ หรือพระนามเดิมว่า เจ้าหญิงซายะโกะ เจ้าโนะริ พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ได้เข้าพิธีเสกสมรสกับข้าราชการ จากนั้นทรงออกไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างสามัญชนกับสามี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 โนะริโกะ เซ็งเงะ พระนามเดิมว่า เจ้าหญิงโนะริโกะแห่งทะกะมะโดะ พระนัดดาของจักรพรรดิอากิฮิโตะและจักรพรรดินีมิชิโกะ พระธิดาพระองค์กลางในเจ้าชายโนะริฮิโตะ เจ้าทะกะมะโดะ และเจ้าหญิงฮิซะโกะ พระชายาทะกะมะโดะ ได้เข้าพิธีแต่งงานกับนายคูนิมาโระ เซ็นเงลูกชายของเจ้าอาวาสศาลเจ้าอิซูโม่ ไทชา โดยหลังจากเจ้าหญิงโนริโกะได้กราบบังคมทูลสละฐานันดรศักดิ์ต่อจักรพรรดิอากิฮิโตะ ก็มีการจัดพิธีเสกสมรสอย่างเรียบง่ายและ อบอุ่น โดยที่สมาชิกราชวงศ์ยังมาร่วมแสดงความยินดี แสดงให้เห็นว่าถึงจะอยู่ในฐานันดรใด สายสัมพันธ์ของครอบครัวก็ยังอบอุ่นแน่นแฟ้นเสมอ

เจ้าหญิงมะโกะ ทรงโปรดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และชื่นชอบการทรงงานเช่นเวิร์คกิ้งวูแมนสมัยใหม่ ปัจจุบันหลังจบการศึกษาปริญญาโทด้าน Art Museum and Gallery ที่ University of Leicester ทรงเข้าทำงานในพิพิธภัณฑ์ประจำมหาวิทยาลัยโตเกียว

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.