Home > Royalty > พระอิริยาบถแสนอบอุ่นของพระเชษฐภคินีและพระขนิษฐาใน ‘Princess’s Cup Thailand 2017’

         อบอวลไปด้วยความอบอุ่น และรอยยิ้มปลื้มปีติไปกับพระจริยวัตรอันงดงาม ของเจ้าหญิงแห่งประเทศไทย โดยเมื่อเวลา 15.46 น. ของวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2017 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาขี่ม้า เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การแข่งขัน ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาขี่ม้าและสโมสรขี่ม้า ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมด้วย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลตรีสุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์  เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย และ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และนักกีฬา  เฝ้ารอรับเสด็จ ณ สนามกีฬาขี่ม้ากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

พระจริยวัตรอันงดงาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงคม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิติยาภา ขณะรอรับเสด็จในพิธีเปิดการแข่งขัน

ภายในงานครั้งนี้ ยังมีการจัด นิทรรศการพระประวัติในการรับราชการของพันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตลอดจนพระประวัติการทรงงานด้านต่างๆ และผลงานที่สำคัญด้านการทรงม้า รวมถึงแฟชั่นโชว์สุนัขทรงเลี้ยง ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตร ณ อาคารรับรอง (แหล่งสมาคมนายทหารพล ม.2) พร้อมประทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของสุนัขที่ชนะเลิศการประกวด ก่อนกลับมาทอดพระเนตรการแข่งขันขี่ม้า ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง CSIJ – B (บุคคล) และการแข่งขันประเภท อีเว้นติ้ง CNC1 ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ

การแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานริเริ่มจัดการแข่งขัน   หลังจากนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมถ์ของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ  ต่อจากพระเชษฐภคินี และในปี พ.ศ.2555 ทรงมีรับสั่งให้ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ จัดการแข่งขันขี่ม้าชิงถ้วยประทานรายการดังกล่าว

ด้วยความรักกีฬาขี่ม้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีแนวพระดำริที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากลจากทุกประเทศมาใช้ในการจัดการแข่งขันในปีนี้ พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการนโยบายการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า โดยได้ยกระดับการแข่งขันให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในเชิงสถิติ เช่น การแข่งขันประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง กำหนดให้มีความสูงถึงระดับ 145 เซนติเมตร หรือประเภทศิลปะการบังคับม้าในระดับที่สูงขึ้นให้มีโจทย์การแข่งขันที่ยากมากขึ้น

การแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2017 ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ ศิลปะการบังคับม้า (Dressage), การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping), อีเว้นติ้ง (Eventing), การแข่งขันสุดยอดผู้ดูแลม้า (Best Groom) และการแข่งขันสุดยอดช่างเกือก (Best Farrier) ซึ่งการแข่งขันสองประเภทหลังนี้ จัดการแข่งขันขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 2 หลังจากที่ไม่เคยมีการจัดการแข่งขันในประเทศไทยมาก่อน ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้ดูแลม้าโดยเฉพาะ นับเป็นการแข่งขันชนิดใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ทำงานเบื้องหลังของกีฬาขี่ม้าในรายการต่างๆ ได้มีเวทีในการแสดงฝีมือและความสามารถได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจสำหรับคนรักม้าอีกด้วย

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.