Home > Royalty > สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการชมพระเมรุมาศ

ในช่วงเช้าของวันนี้ (2 พฤศจิกายน 2560) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น, พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานจัดสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศฯ คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม คุณอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ข้าราชการ และประชาชนที่มารอเข้ามาชมนิทรรศการ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทั้งนี้นิทรรศการภายในพระเมรุมาศ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนประชาชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีราชวงศ์ของไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย ผ่านความวิจิตรของพระเมรุมาซ และอาคารประกอบสถาปัตยกรรมไทย ที่จัดสร้างขึ้นอย่างสมพระเกียรติ

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ ซึ่งจัดแสดงอยู่โดยรอบในรั้วราชวัติประกอบด้วย นิทรรศการพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศที่ใช้ในงานพระราชพิธีฯ ที่แสดงให้เห็นความงดงามในหลักปรัชญาการสร้างตามโบราณราชประเพณี ขณะที่บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม เป็นนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ชื่อ ‘พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์’ โดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อ คือ 1.เมื่อเสด็จอวตาร 2.รัชกาลที่ร่มเย็น 3.เพ็ญพระราชธรรม 4.นำพระราชไมตรี และ 5.พระจักรีนิวัติฟ้า

ขณะที่ภายในศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง เป็นนิทรรศการพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบ และงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ที่แบ่งการจัดแสดงเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.สมมติเทวพิมาน : สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ 2. ณ วิธานสถาปกศาลา : จากแบบขยายสู่การก่อสร้าง 3 ประติมาสร้างสรรค์ : งานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ 4.สวรรค์บรรจงวาด : ฉากบังเพลิงและจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริ 5.ยาตรากฤษฎาธาร :การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ 6.ตระการวิจิตรศิลปกรรม : งายประณีตศิลป์ในพระราชพิธี ส่วนบริเวณทับเกษตร นำสัมผัสพระสุเมรุ : นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยมีพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสสัมผัสของจริงแทนการมองเห็น รวมถึงประติมากรรมเทวดา สัตว์หิมพานต์ต่างๆ ซึ่งจะมีอาสาสมัครนำชม และยังได้จัดทำซีดีเสียงบรรยายนิทรรศการสำหรับผู้พิการทางสายตา ส่วนผู้พิการทางการได้ยิน จะมีจิตอาสานำชมด้วยภาษามือ
นอกจากนั้นยังมีภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าทางเข้าพระเมรุมาศทิศเหนือ สะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และโครงการในพระราชดำริ เช่น พันธุ์ข้าวพระราชทาน หญ้าแฝก ต้นยางนา ต้นมะม่วงมหาชน กังหันนำ้ชัยพัฒนา ฝายน้ำล้น และคันนาสีทองเลขเก้าไทย (๙) ที่ได้นำดินจากโครงการช่างหัวมันมาปั้น

ทั้งนี้ พระเมรุมาศได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 พฤติกายนนี้ ในเวลา 07.00 – 22.00 น. ของทุกวัน รอบละ 5,500 คน โดยให้เวลาชมรอบละ 45 นาที – 1 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดเวทีแสดงมรสพด้านนอกมณฑลพิธีฝั่งทิศเหนือ ซึ่งจะจัดแสดง 2 ช่วง เวลา 18.00 – 19.30 น. และเวลา 20.00 – 22.00 น. เป็นการแสดงชุดต่างๆ เช่น การแสดงพื้นเมืองแต่ละภาค การแสดงละครเรื่องอิเหนา พระมหาชนก พระสุธนมโนราห์ การแสดงดนตรีสากล การแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ตอนพระนารายณ์ปราบนนทก รวมทั้งการประโคมดนตรี วันละ 10 วง บริเวณศาลาลูกขุน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฯลฯ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย และผ่านจุดคัดกรอง 5 จุด คือ บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ท่าช้าง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และหลังกระทรวงกลาโหม

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.