Home > Royalty > สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมรำวงม่วนซื่นในงาน ‘สะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส. 2561’

ไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น ที่มีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆ กันในเดือนเมษายน พี่น้องเพื่อนบ้านประชาชนชาวลาวก็ถือว่า ‘วันที่ 13 เมษายน’ ของทุกปี เป็นวันขึ้นศักราชใหม่ด้วยเช่นกัน และเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ก็มีการจัดงาน ‘สะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส. 2561’ ขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้องสองแผ่นดินไทย-ลาวให้แน่นแฟ้นโดยปีนี้นับเป็นปีที่ 68 ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ ที่ได้เริ่มสถาปนามาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2493 และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงร่วมงาน ‘สะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส.2561’

ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปีนี้ โดยมีนายสะเหลิมไซ กมมะสิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย พร้อมภริยา นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวลาวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ กันอย่างเนืองแน่น

ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระองค์ประจำชาติลาว สีฟ้าน้ำทะเล สะไบสีน้ำเข้ม เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงภายในอาคารสำนักงาน ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมงคลคาถา จากนั้นทรงร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมี หมอพร (พราหมณ์) สีจัน สอแพงคำฮัก ผู้ที่พี่น้องชาวลาวให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักษ์รักษาทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืน ปราศจากโรคภัย รวมทั้งยังเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติ และใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท

ทรงร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมี หมอพร (พราหมณ์) สีจัน สอแพงคำฮัก

เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปประทับยังโต๊ะเสวยพระกระยาหารค่ำ บริเวณลานด้านนอกอาคาร ทรงสำราญพระราชหฤทัย สร้างความปลื้มปีติยินดีและเรียกรอยยิ้มให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสเดียวกันนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเค้กเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 พร้อมร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดในภาษาลาวประกอบด้วย

ทรงตัดเค้กวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระราชทานแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฯ และคณะ
ทรงร่วมรำวงจังหวะบัดสลบ หรือการเต้นรำหมู่เอกลักษณ์ของชาวลาว

ระหว่างเสวยพระกระยาหารค่ำ ได้ทอดพระเนตรการแสดงจากกระทรวงป้องกันความสงบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กว่า 10 ชุด ประกอบด้วย ชุดฟ้อนยินดีต้อนรับสู่ปีท่องเที่ยวลาว สาวภูไทม่วนซื่น สาวไทดำเก็บดอกฝ้าย ฟ้อนเก็บใบชา การแสดงเป่าแคนและโหวดเพลงเซิ้งพายเรือ รวมถึงการขับร้องเพลงต่างๆ เช่น เพลงเวียงจันทร์เมืองงาม วิมานดิน แก้วหลักเมือง เสียงแคนลาว มนต์รักสองฝั่งโขง รำเต้ยบ้านนาผาสุก สุขใจในบ้านเกิด บ้านแม่เฮา หลวงพระบางแดนงาม ขับทุ่มหลวงพระบาง ฯลฯ

ทรงรำวงลาวประกอบเพลงสบายดีปีใหม่ และเพลงม่วนแท้บ้านเฮา

ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฯ จะกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ ทรงรำวงลาวประกอบเพลงสบายดีปีใหม่ และเพลงม่วนแท้บ้านเฮา อีกทั้งยังทรงร่วมรำวงจังหวะบัดสลบ ซึ่งเป็นการเต้นรำหมู่ของประเทศลาว ในบทเพลง ‘สองพี่น้อง’ และ ‘ฮักบ่ลืม’ ปิดท้ายก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ท่ามกลางบรรยากาศคึกครื้นม่วนซื่นกันทั่วหน้า

พระราชทานกระเช้าดอกไม้แก่นักแสดงจากกระทรวงป้องกันความสงบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

……………………………………………………………………………………………

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.