Home > Royalty > ‘ทัศนียมรรคา’ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงและเผยแพร่ให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ในปีนี้ก็เช่นเคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จฯไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศในช่วงปีพุทธศักราช 2558-2559 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นในหัวข้อ“ทัศนียมรรคา”จำนวน 168 ภาพ โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร,หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนมากมายร่วมกันนำมาจัดแสดง ซึ่งแต่ละภาพนอกจากสวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆที่ทรงสนพระราชหฤทัย อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆด้วย

ปภัชญา-ฐาปน-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

โดยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและคณะผู้จัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใช้กล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์บันทึกภาพผู้บริหารของไทยเบฟเวอเรจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี 2559 แก่ผู้ที่มาร่วมงาน

ภายหลังจากเสด็จถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ทูลเกล้าฯถวายมาลัยข้อพระกรจากนั้นเสด็จฯ ณ ห้องออดิทอเรียมชั้น 5 โดยมีนายนิติกร กรัยวิเชียร กราบบังคมทูลถวายรายงานก่อนที่จะเบิกผู้จัดและผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ก่อนเสด็จฯขึ้น ชั้น 8 เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นอกจากนี้ยังทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี 2559 แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่องภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

บรรยากาศนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี 2559

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวข้อ “ทัศนียมรรคา” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เปิดให้ผู้ชมเข้าชมระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม2559 ถึง 29 มกราคม 2560 นี้ ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. – 21.00 น. และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ทัศนียมรรคา” ในราคาเล่มละ 900 บาท ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(สี่แยกปทุมวัน) และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าถวายมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.