Home > Royalty > ชม 10 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

เป็นภาพคุ้นตา เมื่อเห็นข่าวในพระราชสำนักรายงานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้นเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งพระองค์จะทรงคล้องกล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์ที่พระศอตลอด และจะทรงเก็บบันทึกภาพต่างๆ ไว้เสมอทุกครั้งที่มีโอกาส ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพ

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช  2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นแหล่งความรู้แก่นิสิต  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และจัดแสดงเรื่อยมาทุกๆ ปี  ซึ่งในปีนี้จัดแสดงขึ้นภายใต้หัวข้อ ‘กาวยประภา’ หรือ ‘Poetry of Light’ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2560 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทุกๆ ภาพล้วนสะท้อนให้เห็นถึงสีสันที่ประกอบกันเป็นภาพที่มีความหมาย และความงามที่เรียงร้อยเป็นระเบียบเห็นได้ด้วยสายตา  อีกทั้งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของพระองค์ โดยในปีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ทรงบันทึกไว้ระหว่างปีพ.ศ. 2559-2560 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ จำนวน 168  ภาพ ซึ่งแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดง นอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย  อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์ท่านในทุกแห่งหน

สาธารณรัฐออสเตรีย 22 เมษายน 2560 ถ่ายรูปตัวเอง

 

ประเทศไทย 2 ธันวาคม 2559 ต้นคริสต์มาสแบบไทย วังสระปทุม

และวันนี้ HELLO! นำมาให้ชมเป็นออฟเดิร์ฟกันก่อน 10 ภาพ ส่วนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทั้งหมด สามารถเข้าชมได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 4 มีนาคม 2561 (หยุดทุกวันจันทร์) ในเวลา 10.00 น. – 21.00 น. และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” ในราคาเล่มละ 900 บาท  ณ  ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.