Home > Royalty > เปิดพระตำหนักที่ฝรั่งเศสของ ‘สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ขณะทรงงานแฟชั่นในฐานะองค์ดีไซเนอร์

ในช่วงเดือนมีนาคมถึงตุลาคมของทุกปี ‘ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา’ พร้อมด้วยสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง 9 ตัวเสด็จไปประทับ ณ พระตำหนัก ที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อทรงงานแฟชั่นในฐานะองค์ดีไซเนอร์แบรนด์ SIRIVANNAVARI อันเป็นอีกพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงได้รับการยกย่องและชื่นชมไปทั่วโลก จากความสำเร็จของแบรนด์ ควบคู่ไปกับการทรงเข้ารับการฝึกฝนเพิ่มเติมด้านการขี่ม้าในต่างประเทศ ทั้งยังทรงลงแข่งขันในรายการต่างๆ ในยุโรปเพื่อรักษาและพัฒนามาตรฐานการทรงม้าของพระองค์เอง  รวมถึงการทรงงานด้านศิลปะ การตรวจงานพระราชกิจต่างๆ และทรงออกกำลังพระวรกาย ทำให้การประทับในฝรั่งเศสของพระองค์นั้นไม่ใช่การเสด็จเพื่อความสำราญพระหฤทัยแต่อย่างใด หากมีพระประสงค์อันมุ่งมั่นและชัดเจนไว้เป็นเป้าหมาย 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

“ปารีสเป็นศูนย์รวมโลกแฟชั่น ท่านหญิงได้ศึกษาดูงาน ได้ทำงานในออฟฟิศที่บ้าน เป็นที่จุดประกายแรงบันดาลใจ เป็น ‘ห้องทดลอง’ เริ่มต้น ที่ได้ขึ้นตัวอย่างของงานหลายๆ ชิ้น ทำงานแพตเทิร์น งานกราฟิก งานดนตรี ก็จะเกิดขึ้นที่นี่หมด รวมถึงการหาวัตถุดิบต่างๆ และวิธีการผลิต เป็นศูนย์รวมในการเดินทางไปหาวัตถุดิบตามที่ต่างๆ จากประเทศใกล้เคียง ที่นี่เป็นเหมือนดิกชันนารีอย่างหนึ่งที่เวลาอยากได้อะไร หรือค้นคว้าอะไรก็หาได้ง่าย

ขณะประทับในห้องทรงงาน ทรงใช้ทุกมุมให้เป็นประโยชน์ มีมุมเอกสาร มุมค้นคว้า มุมทำงานศิลปะ ตรงกลางห้องเป็นมุมหนังสือ

“เรื่องการแบ่งเวลา ท่านหญิงทำเองหมด ไม่มีคนช่วยวางตารางอะไรนะ ก็จดใน agenda แล้วคุยกับพี่เลี้ยง บางทีก็เขียนแปะไว้ที่ตู้เสื้อผ้า บางทีทำตารางใหญ่บ้าง ท่านหญิงเป็นคนแอ็กทีฟ ชอบทำโน่นทำนี่มากกว่าอยู่บ้านเฉยๆ อย่างช่วงที่อยู่ฝรั่งเศส ก็ขี่ม้า ทำงานแฟชั่น งานศิลปะ ตรวจงานพระราชกิจต่างๆ และออกกำลังกาย แต่ถ้ามีงานที่เมืองไทยก็จะกลับมา ถึงตารางงานจะแน่นแต่ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างปุถุชนทั่วไป ได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ได้ทำอะไรเอง อย่างอาหารท่านหญิงก็มักทำกินเอง เน้นผักผลไม้เป็นหลัก”

หลายคนคงได้เห็นคลิปวิดีโอที่พระองค์ทรงปรุง ‘ตำถาด’ ด้วยโปรดเสวยอาหารไทยเป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่าย นอกจากนี้ ยังทรงเป็นแบบอย่างในการแบ่งเวลา แม้จะทรงปฏิบัติพระราชกิจหลายอย่าง แต่ยังทรงหาเวลาสำราญพระราชอิริยาบถให้กับองค์เองได้ 

“ถ้ามีเวลาว่าง ท่านหญิงจะดูว่าตอนนั้นอยากทำอะไร เช่น ถ้าช่วงนั้นมีนิทรรศการน่าสนใจก็จะไปชม บางทีก็ไปดื่มน้ำชา ไปร้านหนังสือ ไปเดินเล่น หรือซื้อของตามร้านค้าต่างๆ หรือไม่ก็ไปดูหนัง”   

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

หากวันไหนอากาศร้อน พระองค์จะทรงพาสุนัขทรงเลี้ยงเล่นน้ำในสระ เตะบอล หรือเดินเล่นนอกจากนี้ ขณะประทับที่ฝรั่งเศส พระองค์ทรงได้รับเชิญให้เสด็จไปทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังระดับโลกหลายแบรนด์

…………………………….
PHOTOS: DOMINIC JAMES PHOTOGRAPHY / WWW.DOMINIC-JAMES.COM
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.