Home > Royalty > เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาล พระราชทานกำลังพระทัยต่อสู้เชื้อไวรัสโควิด-19

หลังทรงทุ่มเทพระวรกายในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยพระองค์เองภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok เพื่อพระราชทานให้แก่แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ (1 เมษายน) นับเป็นพระกรุณาธิคุณ เมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมพระราชทานขวัญและกำลังพระทัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ฉลองพระองค์ผ้าไหมทอลายสีน้ำเงิน สิริโฉมงดงาม
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ทรงมุ่งมั่นผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยพระองค์เอง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ (นายกแพทยสภา) ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) และ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ (ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช) ศ. พญ.มณี  รัตนไชยานนท์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) เฝ้ารับเสด็จ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
พระราชทานกำลังพระทัยแก่แพทย์และพยาบาลผู้เสียสละ

การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้มีพระราชดำรัส ระหว่างการเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาล ใจความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเยี่ยมแพทย์และพยาบาลในวันนี้ ข้าพเจ้าต้องขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณแก่บรรดาแพทย์พยาบาลจากทุกโรงพยาบาล ทุกหน่วยงานทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดของโลกในปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ประชาชนมีความประหวั่นถึงโรคภัยไข้เจ็บเช่นนี้ แน่นอนว่าภาระหน้าที่และความกดดันก็จะถาโถมเข้ามายังแพทย์และพยาบาลทุกท่าน ราวกับว่าพวกท่านทุกคนคือนักรบเสื้อขาวและเป็นหน้าด่านที่ต้องสู้รบกับเชื้อโรคนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของคนไทยทุกคน

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ทอดพระเนตรการทำงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

“ข้าพเจ้าตระหนักเป็นอย่างดีว่าเหล่าแพทย์พยาบาลคงต้องรู้สึกเหนื่อยล้า เครียด หรือในบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่เผชิญอยู่นั้นมากมายเกินขีดจำกัด ด้วยเหตุนี้ ในวันนี้ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมาให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลทั้งหลาย ผู้เป็นฮีโร่ต่อความอยู่รอดของคนไทยทั้งประเทศในยามนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณในหัวใจที่แข็งแกร่งของทุกท่านอย่างสุดซึ้ง ข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านได้รับรู้ว่าความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจของพวกท่านนั้น เป็นที่ซาบซึ้งใจยิ่งนัก และข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าประชาชนทั้งประเทศไทยก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างจากข้าพเจ้า”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
พระราชทานเจลแอลกอฮออล์ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok และน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เป็นผู้รับพระราชทาน
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กราบทูลรายงานการปฏิบัติงานต่างๆ

พร้อมทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ตลอดจนเวชภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่กลุ่มผู้แทนแพทย์พยาบาล เพื่อที่จะได้นำไปกระจายให้แก่แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่างๆ ทั่วประเทศ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
พระราชทานเจลแอลกอฮออล์แก่ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์

“ข้าพเจ้าเอง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แพทย์ แต่ข้าพเจ้าก็อยากที่จะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือบรรดาแพทย์และพยาบาลทุกท่านในการสู้ภัยในครั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดขาดแคลนเวชภัณฑ์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ ซึ่งเวชภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้เปรียบได้กับอาวุธของนักรบเสื้อขาวทุกท่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมอบหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพของแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่เสียสละและเป็นด่านหน้าที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหน้าที่มากที่สุด ข้าพเจ้าจึงอยากที่จะมอบขวัญและกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลด้วยการร่วมสมทบทุนในโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19  เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศ”

อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ยังมีพระดำรัสปิดท้ายอีกว่า “ข้อสำคัญในการกระทำการใดก็แล้วแต่ในกาลนี้ ก็คือ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยล้าท้อถอยมากเพียงใดก็ตาม ก็ขอให้ประคองสติ มีความรอบคอบและระมัดระวังตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาทในสิ่งใดๆ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้แพทย์พยาบาลทุกท่านมีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีสติทุกครั้ง เพื่อพร้อมในการช่วยเหลือรักษาประชาชนผู้ป่วย และพร้อมต่อสู้กับโรคนี้ต่อไป”

Cr.สำนักพระราชวัง
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.