Home > Royalty > 91 พรรษา ‘ควีนอลิซาเบธ’ ต้นแบบความสง่างามของชาวอังกฤษ

21 เมษายน 2560 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 91 พรรษา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 65 ปี นับเป็นเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษ ปัจจุบันทรงมีพระพลานมัยแข็งแรง ทรงแย้มพระสรวลสดใส และมีพระเมตตาอยู่เสมอเมื่อทรงได้พบกับเหล่าพสกนิกร นับเป็นภาพประทับตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวอังกฤษมายาวนานกว่า 91 ปี

พระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ในปี 1927 พระองค์ประทับ ณ กรุงลอนดอน และพระตำหนักในชนบทของพระอัยยิกา

พระราชธิดาพระองค์แรกของดยุกและดัชเชสแห่งยอร์ก ในฉลองพระองค์ชุดบัลเลต์ ปี 1932

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงอุ้มสุนัขทรงเลี้ยง บริเวณ สนามหน้าพระราชวังวินด์เซอร์ ในปี 1944

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ในปี 1952

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ประทับบนโต๊ะทรงงานภายใน Buckingham Palace ในปี 1946 โดยพระองค์ทรงเริ่มต้นปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่พระชนมายุ 16 พรรษา

ภาพการเสด็จฯ เยือนประเทศนิวซีแลนด์ ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในปี 1977

ทรงแย้มพระสรวลสดใส เมื่อทอดพระเนตรเห็นเหล่าม้าแข่งในงาน Royal Windsor Horse Show ปี 1980 ซึ่งการขี่ม้าเป็นกีฬาที่พระองค์ทรงโปรดปราน

และทรงให้เวลาฝึกซ้อมจนมีพระปรีชาสามารถทางด้านนี้มาก

ในการเสด็จฯ ไปตามพระราชกรณียกิจ และงานพิธีสำคัญ ทรงโปรดฉลองพระองค์สีสันสดใสเสมอ ทั้งสีเหลือง สีฟ้า ชมพูบานเย็น สีแดง และสีน้ำเงิน

ฉลองพระองค์เหล่านี้ทำให้พระองค์ดูสง่างาม มีพระวรกายแข็งแรงเสมอ

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และ เจ้าหญิงแคทเธอรีน

ทรงมีพระเกษมสำราญ ขณะทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาเด็ก ณ Vernon Park ในปี 2012

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในฉลองพระองค์โค้ตยาวสีเทอร์ควอยส์ เสด็จฯไปยังโบสถ์เซนต์จอร์จภายในบริเวณพระราชวังวินด์เซอร์

เพื่อทรงประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันอีสเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2017

…………………………………………………………………………………………………..

Cr.Gettyimages

Tags
royalty