Home > Royalty > สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในโครงการสนับสนุนรถเพื่อผู้ด้อยโอกาส

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในฉลองพระองค์โค้ตสีชมพูสดใสแย้มพระสรวลเคียงข้างเจ้ารถสามล้อโบราณสีฟ้าสุดคลาสสิก หนึ่งในพาหนะที่อยู่ในโครงการเพื่อสนับสนุนผู้พิการ

ในวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จฯออก ณ พระราชวังวินด์เซอร์ เพื่อทรงเป็นประธานในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีของโครงการ Motability โครงการการกุศลที่สนับสนุนเรื่องอิสระในการขับขี่สำหรับผู้พิการและครอบครัว ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 1977 โดยโครงการนี้ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับยานพาหนะกว่า 4.5 ล้านปอนด์ เพื่อช่วยผู้คนจำนวนหลายล้านที่ไม่สามารถทำประกอบอาชีพได้อย่างปกติ เพื่อให้คนเหล่านั้นได้ออกไปพบปะผู้คน ได้มีชีวิตที่มีอิสระในการเดินทางมากขึ้น ในการนี้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ยังทรงมีปฏิสันถารกับผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวพร้อมพระราชทานกุญแจรถให้กับพวกเขาอีกด้วย

………………………………………………………………………………..

PHOTOS : GETTY IMAGES

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.