Home > Royalty > พระรูปแรก! สมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เผยโฉมพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ครั้งแรก

สมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพมา ทรงฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 30 พรรษา วันที่ 4 มิถุนายน ปี 2020 ด้วยพระฉายาลักษณ์ของพระองค์และครอบครัว ซึ่งการฉลองครั้งนี้ยังเป็นการ เผยโฉมพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ครั้งแรก อีกด้วย

เผยโฉมพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ครั้งแรก

พระฉายาลักษณ์เซ็ตนี้มีทั้งหมด 5 พระฉายาลักษณ์ฉายขึ้นที่สวนในพระราชวังลิงคานาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ปี 2020 โดยทางสำนักพระราชวังภูฏานได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ผ่านโซเชียลมีเดียของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระฉายาลักษณ์แรกเป็นพระฉายาลักษณ์ครอบครัว สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอุ้มเจ้าชายน้อยขณะทรงอยู่ในห่อผ้าสีทอง ประทับเคียงข้างเจ้าชายจิกมี และสมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน

เผยโฉมพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ครั้งแรก

พระฉายาลักษณ์ที่สองเป็นพระฉายาลักษณ์โมเมนต์ของ ‘แม่ลูก’ ที่ทำให้เราได้เห็นพระพักตร์ของเจ้าชายน้อยอย่างชัดเจน

เผยโฉมพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ครั้งแรก เผยโฉมพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ครั้งแรก

ต่อมาเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของ ‘พ่อและลูกชาย’ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกแย้มพระสรวลกว้างให้เจ้าชายน้อยทั้งสอง ซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าชายพระองค์เล็กจะมีพระอารมณ์ดี ดูได้จากพระบรมฉายาลักษณ์ต่อมา เจ้าชายน้อยทรงพระสรวลกับพระราชบิดา

และพระบรมฉายาลักษณ์สุดท้าย เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดน่ารักระหว่าง ‘พี่ชายและน้องชาย’ เจ้าชายจิกมีทรงพยายามเล่นกับพระอนุชาที่บรรทมอยู่ในอ้อมพระกรของพระราชมารดา

เจ้าชายน้อย (พระราชโอรสพระองค์ที่ 2) ยังทรงไม่มีพระนาม มีพระประสูติการไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ณ พระราชวังทิมพู

Cr: Royal Family of Bhutan

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.