Home > Royalty > สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ ความว่า

“เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน
เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”

โดยทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งถือเป็น ‘วันแม่แห่งชาติ’ ของประเทศไทย และได้มีการตั้งคำขวัญวันแม่ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้ลูกๆ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา ความว่า
“พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต
ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา
สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น
รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง”

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.