[bttseo_breadcrumb]

งาน “รอยัล โปรเจ็คต์ มาร์เก็ต แอท สยามพารากอน” ในปี 2559 นี้ คือ ตลาดนัดร่วมสมัยที่เป็นการจัดงานขายผลิตภัณฑ์โครงการหลวงรูปแบบใหม่ ที่ตั้งใจออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ ที่แตกต่าง ทันสมัย และยังเป็นการปฏิบัติตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยชาวเขาให้มีอาชีพที่มั่นคงถาวรทดแทน พร้อมไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติและสภาพแวดล้อมคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรชาวเขาในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ

สำหรับพิธีเปิดงาน ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงาน โดยมี ม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง, ชฎาทิพ จูตระกูล ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน และแขกผู้มีเกียรติเฝ้ารับเสด็จอย่างมากมาย อาทิ เกตุวลี นภาศัพท์, ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ, ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, สัณหพิศ โพธิรัตนังกูร, ยุพาพร สหวัฒน์,นารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์,แจ่มจรัส สุชีวะ ฯลฯ