Home > Royalty > พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงาน “Royal Project Market”

งาน “รอยัล โปรเจ็คต์ มาร์เก็ต แอท ‘สยามพารากอน’ ” ในปี 2559 นี้ คือ ตลาดนัดร่วมสมัยที่เป็นการจัดงานขายผลิตภัณฑ์โครงการหลวงรูปแบบใหม่ ที่ตั้งใจออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ ที่แตกต่าง ทันสมัย และยังเป็นการปฏิบัติตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยชาวเขาให้มีอาชีพที่มั่นคงถาวรทดแทน พร้อมไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติและสภาพแวดล้อมคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรชาวเขาในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ

'สยามพารากอน'
‘สยามพารากอน’

สำหรับพิธีเปิดงาน ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงาน โดยมี ม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง, ชฎาทิพ จูตระกูล ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน และแขกผู้มีเกียรติเฝ้ารับเสด็จอย่างมากมาย อาทิ เกตุวลี นภาศัพท์, ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ, ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, สัณหพิศ โพธิรัตนังกูร, ยุพาพร สหวัฒน์,นารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์,แจ่มจรัส สุชีวะ ฯลฯ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.