Home > Royalty > บทสัมภาษณ์พิเศษ สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ที่มีต่อลูกช้างในพระอุปถัมภ์

นับเป็นภาพที่ทำให้พสกนิกรชาวไทยและคนรักช้างอิ่มเอมใจไม่น้อย เมื่อได้เห็น ‘สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา’ เสด็จไปทรงเยี่ยมลูกช้าง ‘พังฟ้าแจ่ม และพลายบุญหนา’ ในพระอุปถัมภ์ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสากรรมป่าไม้ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เร็วๆ นี้

พร้อมพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษถึงความผูกพันกับ ‘ช้าง’ สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการรักษาช้างพังฟ้าแจ่มลูกช้างป่า อายุ 3 ปี ที่รับไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ หลังถูกบ่วงดักสัตว์รัดบริเวณเท้าหน้าซ้ายจนขาดตั้งแต่อายุเพียง 3 เดือน จากนั้นทรงมีพระดำริให้ส่งมารักษาอาการบาดเจ็บที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ แห่งนี้ 

โดยมีทีมแพทย์และทีมช่างเทคนิคจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบทูลรายงานการรักษาด้วยวิธีการใส่ขาเทียมที่ทำจากยาง เพื่อทดแทนกล้ามเนื้อที่หายไป และช่วยให้ช้างพังฟ้าแจ่มกลับมาเดินได้ปกติอีกครั้ง

แต่จะทำการเปลี่ยนขาเทียมทุกๆ 3 เดือน ตามขนาดเท้าที่ใหญ่ขึ้น พร้อมกันนี้จะมีการตรวจเช็คพฤติกรรมและการเดิน เพื่อดูโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ประกอบการรักษาดังกล่าว

ก่อนจะประทับหลังช้างพลายใจ ช้างพระที่นั่ง เสด็จไปยังลานชมช้าง ทอดพระเนตรการแสดงของช้าง และพระราชทานอาหารแก่ช้างที่ทำการแสดงโชว์ จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณโรงช้างต้น ทรงเยี่ยมช้างพลายบุญหนา อายุ 4 ปี อีกหนึ่งช้างในพระอุปถัมภ์ ที่ทรงมีพระดำริให้นำมาเลี้ยงเป็นเพื่อนช้างพังฟ้าแจ่ม 

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษถึงความผูกพันกับ ‘ช้าง’  และทรงเผยความห่วงใยถึงปัญหาที่ช้างไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนทรงฝากให้ทุกคนตระหนักรู้และช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรา แก่นิตยสาร HELLO ! ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณให้ตามเสด็จฯ ครั้งนี้ด้วย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.