Home > Royalty > ภาพประทับใจ เมื่อ ‘คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน’ ลงแขกเกี่ยวข้าว

ท่ามกลางความใจหายที่พิธีบวงสรวงรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบต่างๆในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ที่ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา

สิริกิติยา เจนเซน , เกี่ยวข้าว , พระเมรุมาศ
คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล และข้าราชการกรมศิลปากร

ยังมีภาพแห่งความประทับใจที่ทำให้พสกนิกรชาวไทยยังคงมีรอยยิ้มกับภาพของ  ‘คุณสิริกิติยา เจนเซน’ พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้ทำการลงแขกเกี่ยวข้าวที่กำลังออกรวงสีทองอร่ามในแปลงนาสาธิตโครงการพระราชดำริบริเวณพื้นที่ด้านหน้าทิศเหนือทางเข้าสู่พระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ร่วมกับ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล และข้าราชการกรมศิลปากร

สิริกิติยา เจนเซน ,ลงแขกเกี่ยวข้าว,พระเมรุมาศ
คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล และข้าราชการกรมศิลปากร