Home > Royalty > พระบรมวงศานุวงศ์ไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

นับเป็นความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยทั้งสองพระองค์ทรงมีพระเมตตาในการร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างมาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ เป็นรูปไก่มงคลและรูปดอกโบตั๋นร่ำรวย พร้อมกับทรงพระอักษรข้อความว่า “สุขสันต์วันตรุษจีน”

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ฉลองพระองค์ด้วยชุดกี่เพ้าสีแดง เสด็จไปทรงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันตรุษจีนเป็นการส่วนพระองค์ ที่วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ เป็นอย่างยิ่ง

ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ

………………………………………………………………………………………

Cr. Photos : Nitikorn Kraivixian ,twitter @go2Thailand

Tags
royalty