[bttseo_breadcrumb]

นับเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรด่านหน้ารวมถึงประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อเฟซบุ๊กเพจทางการ มูลนิธิชัยพัฒนา เผยแพร่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมข้อความว่า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ฉลองพระองค์เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์

“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ฉลองพระองค์เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ( และโรคระบาดต่างๆ ) ความว่า “…ชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย…ขอบคุณครับ/ค่ะ…” พร้อมลงพระนามาภิไธย “สิรินธร”

โดยพระฉายาลักษณ์นี้จะพระราชทานแก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หมายเหตุ – เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ มีจำหน่าย ณ ร้านภัทรพัฒน์ ทุกสาขา รายได้จากการจำหน่ายสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง)”

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ฉลองพระองค์เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์

หลังจากมูลนิธิชัยพัฒนาเผยแพร่พระฉายาลักษณ์และข้อความออกไป มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 โดยพระราชทานไปพร้อมกับ “ถุงพลังใจ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทเสียสละ ต่อมาร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้เชิญมาจัดทำเป็นเสื้อยืดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม เป็นต้นมา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงพลังใจไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

ซึ่งหลังจากมูลนิธิชัยพัฒนาเผยแพร่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฉลองพระองค์เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์ เพียง 4 ชม. เพจทางการของร้านภัทรพัฒน์ ภัทรพัฒน์ สินค้าจากมูลนิธิชัยพัฒนาได้แจ้งว่า มีลูกค้าให้ความสนใจและสอบถามสั่งซื้อ “เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์” ให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่องทางสั่งซื้อออนไลน์สินค้าหมดชั่วคราว ภัทรพัฒน์จึงเปิดให้ทำการสั่งจอง “เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์” ผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยสินค้าจะพร้อมจัดส่งในรอบแรก วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ภาพจากเฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา