Home > Royalty > ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนม์ ‘เจ้าชายฟิลิป’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในการที่ เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ (His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh) พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ความว่า

“ฝ่าพระบาท หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ หม่อมฉันและประชาชนชาวไทยขอร่วมอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้กับประชาชนในสหราชอาณาจักร รวมทั้งชาวโลกในนานาประเทศ ผู้ซึ่งชีวิตได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยได้รับประโยชน์จากพระราชกรณียกิจที่ดยุคแห่งเอดินบะระได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดพระชนมชีพ”

“ความทรงจำอันซาบซึ้งและภาคภูมิใจเมื่อชาวไทยรำลึกถึงภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์ของฝ่าพระบาท พร้อมด้วยดยุคแห่งเอดินบะระซึ่งเสด็จอยู่เคียงข้างถึงสองครั้ง เมื่อปีพุทธศักราช 2515 และพุทธศักราช 2539 ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของหม่อมฉัน”

“และในครั้งต่อ ๆ มาที่ดยุคแห่งเอดินบะระได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในฐานะประธานองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนั้น ประชาชนชาวไทยก็ยังคงจดจำรำลึกได้ ถึงพระราชปรารถนาที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความรักและความใส่ใจต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นเป็นจำนวนมากในกาลต่อมา”

“หม่อมฉัน ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาท พระราชวงศ์ และประชาชนชาวบริติช ทั้งขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างที่สุดต่อการสูญเสียอันนำมา ซึ่งความโศกเศร้าอันใหญ่หลวงครั้งนี้.”                                     

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Cr. Getty Image and Buckingham Palace

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.