Home > Royalty > Thailand > กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดนิทรรศการ ‘ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 – 11’

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลในงาน ‘ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 และ 11’ ภายใต้หัวข้อ ‘ในฝัน’ และ ‘คนไทยให้กันได้’ ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าศิลปิน และผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้รังสรรค์ชิ้นงานศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง ผ่านการนำเสนอผลงานรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ทั้งในรูปแบบรูปธรรม (Realistic) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) อันบอกเล่าเรื่องราวจากแนวคิดของศิลปินแต่ละคน

‘ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 - 11’
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ ‘ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10-11’
‘ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 - 11’
ทรงวาดภาพฝีหัตถ์ด้วยสีน้ำ
‘ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 - 11’
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และเนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 ตามกำหนดเดิมได้ ทำให้จำเป็นต้องนำผลงานจากกระประกวดทั้งสองปีมาจัดแสดงร่วมกันในปีนี้ โดยมีผลงานศิลปะ หัวข้อ ‘ในฝัน’ จำนวน 21 ชิ้นงาน และผลงานศิลปะที่ส่งเข้ามาประกวดประจำปี พ.ศ. 2565 หัวข้อ ‘คนไทยให้กันได้’ จำนวน 35 ชิ้นงาน

‘ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 - 11’
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กราบทูลฯ รายงานการจัดนิทรรศการฯ
‘ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 - 11’

คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เกิดจากความตั้งใจอันดีของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) 

สำหรับงานศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 ผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือก ได้แก่ ‘แหวกว่ายในนิทรา’ โดย คุณลดากร พวงบุบผา รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ‘สุขสมดุล’ โดย คุณนิลยา บรรดาศักดิ์ รับเงินรางวัล 500,000 บาท รางวัล CEO AWARD ได้แก่ ‘สวนสัตว์ในฝัน’ โดย คุณเสริมศักดิ์ ทามี รับเงินรางวัล 250,000 บาท

รางวัลช้างเผือก ภาพ ‘แหวกว่ายในนิทรา’

คุณลดากร พวงบุบผา ผู้ชนะรางวัลช้างเผือก ครั้งที่ 10 เผยถึงแรงบันดาลใจผลงานภาพ ‘แหวกว่ายในนิทรา’ ว่า “มาจากแม่บุญธรรมผู้ซึงมีอาการสับสนทางจิต เธอมักเล่าเรื่องราวความเป็นจริงปะปนกับโลกแห่งความฝัน เช่น สิ่งของที่อยู่อย่างผิดที่ผิดทาง สัตว์และสิ่งมีชีวิตในรูปแบบเหนือจริง ผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ ร่องลึก ซึ่งเป็นเทคนิคที่เราถนัดอยู่แล้ว ใช้ระยะเวลาการผลิตชิ้นงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน”

รางวัลชนะเลิศ ภาพ ‘สุขสมดุล’
รางวัล CEO AWARD ‘สวนสัตว์ในฝัน’

และงานศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 ผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือก ได้แก่ ‘พลังแห่งดอกทานตะวัน’ โดย คุณอนันต์ยศ  จันทร์นวล รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ‘ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ’ โดย คุณมนัชญา กิจประเสริฐ รับเงินรางวัล 500,000 บาท รางวัล CEO AWARD ได้แก่ ‘โฮม Home (บุญบ้านเฮา)’ โดย คุณเญอรินดา แก้วสุวรรณ รับเงินรางวัล 250,000 บาท

รางวัลช้างเผือก ภาพ ‘พลังแห่งดอกทานตะวัน’

คุณอนันต์ยศ จันทร์นวล ผู้ชนะรางวัลช้างเผือก ครั้งที่ 11 เจ้าของผลงาน ‘พลังแห่งดอกทานตะวัน’ เผยความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้รับรางวัลนี้ ทำให้มีกำลังใจในการทำผลงานชิ้นต่อไป สำหรับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นที่ 4 ของผมที่ส่งเข้ามาประกวดในโครงการศิลปกรรมช้างเผือก

“สำหรับผลงานพลังแห่งดอกทานตะวัน สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับดอกทานตะวันและผ้าสีแดง ที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความหวัง ความสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวา ความแข็งแกร่งสง่างาม เสมือนเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คนไทยได้ข้ามผ่านช่วงเวลา ณ ปัจจุบันไปด้วยกัน โดยผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิค สีน้ำมันและสีอะครีลิคบนผ้าลินิน ใช้ระยะเวลาการผลิตชิ้นงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผมขอขอบคุณโครงการศิลปกรรมช้างเผือก ที่ทำให้ผมและเพื่อนๆ ได้ต่อยอดทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องครับ”

รางวัลชนะเลิศ ภาพ ‘ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ’
รางวัล CEO AWARD ‘โฮม Home (บุญบ้านเฮา)’

การดำเนินการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และดำเนินงานต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2565 นับเป็นการจัดการประกวดครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ ‘คนไทยให้กันได้’ เพื่อให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ โดยตีความจากโจทย์ที่กำหนดให้ ซึ่งศิลปินที่เข้าร่วมประกวดแต่ละคน ก็ต่างสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจในรูปแบบและแนวทางที่แตกต่างได้อย่างน่าประทับใจ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้การจัดประกวดครั้งที่ 10 มีศิลปินจำนวน 289 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 330 ชิ้น และครั้งที่ 11 มีศิลปินจำนวน 135 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 150 ชิ้น และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในนิทรรศการ รวมทั้งสิ้น 56 ชิ้น

นิทรรศการ ‘ศิลปกรรมช้างเผือก’ ครั้งที่ 10 และ 11 หัวข้อ ‘ในฝัน’ และ ‘คนไทยให้กันได้’ เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ไปจนถึง 28 สิงหาคม 2565 (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00-19.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.