ราชสวัสดิ์คืออะไร เจาะลึกอีกหนึ่งความผิดที่ทำเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ พ้นตำแหน่ง
ราชสวัสดิ์คืออะไร เจาะลึกอีกหนึ่งความผิดที่ทำเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ พ้นตำแหน่ง
Royalty

ราชสวัสดิ์คืออะไร เจาะลึกอีกหนึ่งความผิดที่ทำเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ พ้นตำแหน่ง

เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยคำว่า ราชสวัสดิ์ มีความหมายว่าอย่างไร หลังเจอคำนี้ปรากฏอยู่ในพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดพระฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ของ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

วันนี้ HELLO! จึงไปค้นคว้าหาข้อมูลของ ราชสวัสดิ์ เพื่อเป็นความรู้ ทราบว่า ราชสวัสดิ์  10 ประการเป็นบทพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้าฯ ราชการที่ 6 พระราชทานไว้เป็นข้อเตือนใจและข้อปฏิบัติแก่ราชสำนัก โดยคำว่าราชซึ่งมีเนื้อหา ความว่า...

โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์     ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา
ท่านกำหนดจดไว้ในตำรา   มีมาแต่โบราณช้านานครัน

หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร     ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์
หนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้น  มุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนา
หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ     ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา
หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา    เหมือนสมาทานศีลไว้มั่นคง
หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบ    เอื้อมเอิบหยิ่งเย่อเฟ้อหลง
หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์    ไม่ทำเทียมด้วยทะนงพระกรุณา
หนึ่งไซร้ไม่ร่วมราชาอาสน์   ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา
หนึ่งเข้าเฝ้าสังเกตซึ่งกิจจา   ไม่ใกล้ไกลไปกว่าสมควรการ
หนึ่งผู้หญิงชาวในไม่พันพัว    เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน
หนึ่งสามิภักดิ์รักใคร่ในภูบาล    ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน

- พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่ง

ฉะนั้น ราชสวัสดิ์ คือกฎและข้อพึงกระทำที่ผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทควรกระทำ

การกระทำผิดราชสวัสดิ์ จึงหมายการกระทำผิดกฎของผู้รับใช้เบื้องยุคลบาท

TAGS: