7 พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทย
7 พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทย
Royal Fashion, Royalty

7 พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทย

ทรงพระสิริโฉมยิ่ง! สมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง HELLO! ขอร่วมน้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าไทย โดยทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริมจากการทอผ้ายามว่างจากการทำเกษตร นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นผู้นำผ้าไทยออกสู่สายตาชาวโลกด้วยการฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมที่ได้จากชาวบ้านไปในการเสด็จเยือนต่างประเทศ วันนี้ HELLO! จะพาทุกคนไปย้อนชม 7 พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทย

7 พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี

7 พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน

7 พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจิตรลดา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย ที่รังสรรค์ขึ้นโดย Pierre Balmain เป็นผ้าไหมยกทองลายโคมประยุกต์ ปักประดับด้วยเลื่อมและลูกปัดสีทองทั่วทั้งองค์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้น