ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ส่งสารแสดงความอาลัยมายังชาวไทย
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ส่งสารแสดงความอาลัยมายังชาวไทย
Royalty

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ส่งสารแสดงความอาลัยมายังชาวไทย

"ในฐานะตัวแทนของชาวอเมริกัน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทย"

 

CREDIT PHOTO : GETTY IMAGES

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ส่งสารแสดงความอาลัยมายังชาวไทย ใจความว่า "ในฐานะตัวแทนของชาวอเมริกัน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทย สำหรับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครั้งเมื่อปี 2012 ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์นั้น เขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอย่างแท้จริง ชาวอเมริกันขอยืนเคียงข้างภาวนาและเป็นกำลังใจให้ชาวไทยด้วยความอาลัยยิ่ง"

......................................................................................

ภาพจาก ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ กองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง

TAGS: